YUKARI

Online İşlemler

Hastane
Lütfen ilerlemek için hastane seçimi yapınız.

Online İşlemler

Hastane
Lütfen ilerlemek için hastane seçimi yapınız.

Dahiliye (İç Hastalıkları)

Dahiliye (İç Hastalıkları)
Gelişen yeni teknoloji ve bilim ışığında İç Hastalıkları Bölümü de alt dallara ayrılmaya başlamıştır. Genel dahiliye bölümü erişkin yaştaki hasta grubunun ilk başvuracağı bölümdür. Ateşli hastalıklar, solunum yolu, sindirim sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, trioid hastalıkları genel dahiliye birimine başvurarak ilk teşhis ve tedavi programına alınırlar. Hastalık teşhisinde radyoloji, biyokimya uzmanlarımızla ve cerrahi girişim gerektiren durumlarda Genel Cerrahi ve diğer cerrahi branşlarla koordineli olarak çalışılmaktadır. Halk arasında iç hastalıkları olarak isimlendirilen dahiliye, geniş kapsamlı bir bilim dalı olması nedeniyle sağlık sorunu yaşayanlar için bir klavuz görevi üstlenmektedir. Tetkikler çoğunlukla bu klinik tarafından başlatılarak teşhis konulur, hastalığın durumuna bağlı olarak yine ya bu birim tarafından tedavi edilir ya da hasta bir üst branşa sevk edilir. Üst ve Alt Solunum Yolu Hastalıkları Hipertansiyon Diabet Metabolik Sendrom Obezite Kolesterol ve Trigliserit Yükseklikleri Ateşli Hastalıklar Akciğer Hastalıkları (Bronşit,astım,amfizem vb) Sindirim Sistemi Hastalıkları (Gastrit, ülser, reflü, huzursuz bağırsak hastalığı, inflamatuvar bağırsak hastalığı) Kan Hastalıkları ( Anemi ve diğer kan hastalıkları) Karaciğer ve Safra Kesesi Hastalıkları Romatizmal Hastalıklar Tiroid Hastalıkları Osteoporoz Alerjik Hastalıklar ve Kaşıntı Otoimmun Hastalıklar Geriatrik Hastalıklar Kanser Hastalıkları (Erken tanılandırma ve tedavi için yönlendirme) Kalp Hastalıkları (Romatizmal Kalp Hastalığı, İskemik Kalp Hastalıkları, Ritim Bozuklukları, Kalp Yetmezliği) İç Hastalıklarının (Dahiliye) tetkik, teşhis ve tedavisi dahiliye servisince yapılmakta olup gerekli görüldüğü taktirde hastalıklarla ilgili daha spesifik birimlerimize (KBB, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, Fizik Tedavi, Kardiyoloji gibi) yönlendirme yapılmaktadır.

Görevli Doktorlarımız

Uzm. Dr. AYLİN TÜRKAY
Uzm. Dr. HÜSEYİN ŞİMŞEKLİ
Uzm. Dr. MUSTAFA KAYA
Uzm. Dr. NEDİM ŞAHİN
Uzm. Dr. ŞAFAK DAĞLI
Uzm. Dr. YILMAZ ERGUT