YUKARI

Online İşlemler

Hastane
Lütfen ilerlemek için hastane seçimi yapınız.

Online İşlemler

Hastane
Lütfen ilerlemek için hastane seçimi yapınız.

Hasta / Hasta Yakını Sorumlulukları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve Aydınlatma Yükümlüğü Genel Tebliği Gereğince KİŞİSEL VERİLER HK. İLGİLİ KİŞİNİN ( Kişisel Verisi İşlenen Kişi ) BİLGİLENDİRİLMESİ

VERİ SORUMLUSU
Ünvanı : ASG ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE SAĞ.MALZ.SAN.VE TİC.A.Ş (Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi )
Adresi : Ulu Mh.Ulubatlı Hasan Bulvarı No:48-62 Osmangazi-Bursa

Veri Sorumlusunun ( Şirket Yetkilisinin )
Adı Soyadı : Osman Kavak

İrtibat Kişisinin
Adı Soyadı : Nurşah Yuvalıoğulları
Telefonu : (0224) 270 05 00

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACABİLİCEĞİ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu gereğince,

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACABİLECEĞİ
Resmi Kurumlar (SGK, İl Sağlık Md.Vergi Dairesi Başkanlığı vb) ilgili resmi kurumların talepleri ,denetimleri ve ilgili kanunlar gereğince.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Yukarıda sayılan Kanunlar gereğince, ilgili kişiden kağıt belge ve kağıt form olarak istenmekte ve tıbbi tetkikler yapılmaktadır.

İLGİLİ KİŞİNİN ( Kişisel Verisi İşlenen Kişi )Hakları
İlgili kişi ; veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e)Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Bu bilgilendirme formu iki nüsha düzenlenmiş olup,bir nüshası ilgili kişiye verilmiştir.
İLGİLİ KİŞİ (Kişisel Verisi İşlenen Kişi)
Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
BİLGİLENDİREN KİŞİ:
Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:

KVKK FORMUNU İNDİR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve Aydınlatma Yükümlüğü Genel Tebliği Gereğince KİŞİSEL VERİLER HK. İLGİLİ KİŞİNİN ( Kişisel Verisi İşlenen Kişi ) BİLGİLENDİRİLMESİ

VERİ SORUMLUSU
Ünvanı :KDC ÖZEL SAĞL.HİZM.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ (Özel Çekirge Kalp ve Aritmi Hastanesi )
Adresi : Kükürtlü Mh. Konca Sk.Osmangazi / Bursa

Veri Sorumlusunun ( Şirket Yetkilisinin )
Adı Soyadı :

İrtibat Kişisinin
Adı Soyadı :
Telefonu :

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACABİLİCEĞİ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu gereğince,

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACABİLECEĞİ
Resmi Kurumlar (SGK, İl Sağlık Md.Vergi Dairesi Başkanlığı vb) ilgili resmi kurumların talepleri ,denetimleri ve ilgili kanunlar gereğince.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Yukarıda sayılan Kanunlar gereğince, ilgili kişiden kağıt belge ve kağıt form olarak istenmekte ve tıbbi tetkikler yapılmaktadır.

İLGİLİ KİŞİNİN ( Kişisel Verisi İşlenen Kişi )Hakları
İlgili kişi ; veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e)Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Bu bilgilendirme formu iki nüsha düzenlenmiş olup,bir nüshası ilgili kişiye verilmiştir.
İLGİLİ KİŞİ (Kişisel Verisi İşlenen Kişi)
Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
BİLGİLENDİREN KİŞİ:
Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:

KVKK FORMUNU İNDİR

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve Aydınlatma Yükümlüğü Genel Tebliği Gereğince KİŞİSEL VERİLER HK. İLGİLİ KİŞİNİN ( Kişisel Verisi İşlenen Kişi ) BİLGİLENDİRİLMESİ

VERİ SORUMLUSU
Ünvanı :MEDİ-CE SAĞLIK HİZM.TIBBİ MALZ.VE TEMİZLİK HİZM.SAN.VE TİC. A.Ş (Özel İnegöl Aritmi Hastanesi )
Adresi : Süleymaniye Mh. İstiklal Cd. No : 189 İnegöl –Bursa

Veri Sorumlusunun ( Şirket Yetkilisinin )
Adı Soyadı : Ali YILDIRIM

İrtibat Kişisinin
Adı Soyadı : Sevcan Tongur
Telefonu : (0224) 711 01 21

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACABİLİCEĞİ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu gereğince,

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILACABİLECEĞİ
Resmi Kurumlar (SGK, İl Sağlık Md.Vergi Dairesi Başkanlığı vb) ilgili resmi kurumların talepleri ,denetimleri ve ilgili kanunlar gereğince.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Yukarıda sayılan Kanunlar gereğince, ilgili kişiden kağıt belge ve kağıt form olarak istenmekte ve tıbbi tetkikler yapılmaktadır.

İLGİLİ KİŞİNİN ( Kişisel Verisi İşlenen Kişi )Hakları
İlgili kişi ; veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e)Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Bu bilgilendirme formu iki nüsha düzenlenmiş olup,bir nüshası ilgili kişiye verilmiştir.
İLGİLİ KİŞİ (Kişisel Verisi İşlenen Kişi)
Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
BİLGİLENDİREN KİŞİ:
Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:

KVKK FORMUNU İNDİR