YUKARI

Online İşlemler

Hastane
Lütfen ilerlemek için hastane seçimi yapınız.

Online İşlemler

Hastane
Lütfen ilerlemek için hastane seçimi yapınız.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Hastane ve diğer sağlık kuruşlarında bulunan, hastanın ameliyat öncesinden ameliyat sonrasına kadar tansiyon, nabız ve nefes gibi değerlerini kontrol etmekle görevli olan birime anestezi ve reanimasyon ismi verilmektedir.Daha çok kısaca “anestezi” olarak bilinen bu birimin reanimasyon kolu ise temelde hastanın hayata geri döndürülmesi anlamını taşımaktadır. Reanimasyon, durmuş olan solunum ya da dolaşım sistemini yeniden işlevsel ve canlı hale getirmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Bu işlem ameliyat öncesinde, sırasında ya da sonrasında gelişen komplikasyonları önlemek ve hastanın sağlığını korumak açısından önem arz etmektedir. Anestezi ve reanimasyon birimi, özellikle ameliyat sırasında ortaya çıkabilecek bu tip olası sorunları gidermek açısından büyük öneme sahiptir.Anestezi ve reanimasyon birimi, az önce de belirtildiği üzere ameliyat sürecinin her aşamasında görev almaktadır. Aşağıda bu birimin görev kapsamı detaylıca anlatılmaktadır:
Ameliyat gerçekleşmeden önce hastanın ve yakınlarının anestezi işlemi hakkında bilgilendirilmesi ve hazırlanması sağlanmaktadır. Bu esnada hastaya gelişebilecek olası komplikasyonlar ve uygulanabilecek anestezi seçenekleri hakkında bilgi verilmektedir.
Ameliyathaneye taşınan hastaya uygun anestezi verilmekte ve hastanın ameliyat sırasındaki ağrıyı en az seviyede hissetmesi için hasta, çeşitli anestezi yöntemleri sayesinde uyutulmaktadır. Bu esnada anestezi uzmanının belirlediği dozajda ilaçlar kullanılmaktadır.
Anestezi ve reanimasyon birimi ameliyat sırasında hastanın uygun duruşa getirilmesinde de hekimlere yardımcı olmaktadır.
Ameliyat süresince hastanın damar ve hava yolunun açık olmasını sağlamaktadır.
Ameliyat sırasında diğer hekimler cerrahi işlemleri hallederken anestezi ve reanimasyon birimi ise hastanın nabız, tansiyon gibi hayati fonksiyonlarını kontrol etmektedir.
Ameliyat sırasında hastanın kan, ısı ve sıvı kaybını engellemektedir.
Anestezi ve reanimasyon birimi, hastanın anestezi başlangıcından bitişine kadar fizyolojik değerlerini takip etmekte ve kayıtlarını tutmaktadır.
Ameliyat bitiminde anestezinin sonlandırılması ve hastanın odasına yönlendirilmesi konusunda görev almaktadır.
Uyandırılan hastaları kalp, solunum, şuur durumu ve olası komplikasyon durumları açısından değerlendirmektedir.
Kalp ve solunum durması durumlarında solunum tüpü takarak hastaya tıbbi müdahale uygulamaktadır.
Durumu ağır ve kritik olan hastaların yoğun bakım ünitesinde takip edilmesi ve tedavisi hususunda anestezi ve reanimasyon birimi önem taşımaktadır.
Ayrıca tüm bunlar haricinde anestezi ve reanimasyon birimi, gerekli durumlarda ilgili doktorlarla iş birliği halinde çalışmaktadır.

Görevli Doktorlarımız

Uzm. Dr. DERYA AYAS
Uzm. Dr. ELİF CANAN TOKUÇ TANIR
Uzm. Dr. HALİL YILMAZ
Uzm. Dr. MAHMUT GÜL
Uzm. Dr. SUAT TÜRKCAN
Uzm. Dr. TARKAN ÖZTÜRK