preloader

UZM. DR. ELİF CANAN TOKUÇ TANIR

Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi

Anestezi Ve ReanimasyonDoğum Tarihi

1974

Eğitim

1980-85 İskan ilkokulu – Adapazarı

1985-88 Atatürk Lisesi

1991-97 istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

1999-2004 Anesteziyoloji ve Reanimasyon ihtisası S.B. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastahanesi

2005 Akupunktur Sertifikası – Gazi Üniversitesi

2013 işyeri Hekimliği Sertifikası

İş Deneyimleri

20/05/2016 Anesteziyoioji ve Reanimasyon Uzmanı

01/08/2009 Özel Hastene

01/04/2016 Anesteziyoioji ve Reanimasyon Uzmanı

08/05/2008 Özel Hastane

05/05/2009 ” Yoğun Bakım , Anesteziyoioji ve Reanimasyon Uzmanı

01/12/2007 Anesteziyoioji ve Reanimasyon Uzmanı

01/04/2008 Özel Hastane

Anesteziyoioji ve Reanimasyon Uzmanı

01/03/2007 Anesteziyoioji ve Reanimasyon Uzmanı

01/08/2007 Özel Hastene Anesteziyoioji ve Reanimasyon Uzmanı

01/02/2006 Anesteziyoioji ve Reanimasyon Uzmanı Yoğun Bakım Sorumlusu

Haliç Hospital, istanbul

Yoğun Bakım Sorumlusu, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

01/06/2004 İğdır Devlet Hastahanesi, İğdır

01/01/2006 Anesteziyoioji ve Reanimasyon Uzmanı

Yabancı Diller

İngilizce

A comprasion of the effect isobaric ropivacaine 7.5 mg ml-1 with isobaric bupivacaine 5mg ml-1 spinal anesthesia for elective surgery

Regional anesthesia and pain madicine 2003:28:27 supplement 1, volume 28, number 5 September 2003

SEpidural Doğum Analjesinde Bupivakainin istenmeyen İntravasküler Enjeksiyonu (olgu sunumu)

6.Ulusal Ağrı Kongresi Kitapçığı (Poster sunumu) istanbul 2003

Alt Batın ve Ekstremite Cerrahisinde İntratekal Ropivakain ile Bupivakainin Karşılaştırılması

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2003:31:3 Kasım 2003 cilt:31 ek sayı-2

%0,75 Ropivakain+2ug/ml Fentanil ile %0,075 Bupivakain+2ug/ml Fentanil Hasta Kontrollü Epidural Analjezi Yöntemiyle Kullanıldığında Benzer Doğum Analjezisi Sağlar mı ?

Ulusal Ağrı Kongresi Kitapçığı (Poster sunumu) İstanbul 2004

The Effect of Epidural Labour Analgesia With Low-Dose Ropivacaine and Bupivacaine Equianalgesic Concentration on the Labour Activity and Neonatal Outcome

Regional anesthesia and pain madicine 2004:29:71 supplement 2, volume 29, number 5 September- October 2004

Ekstübasyon sonrası negatif basınçlı pulmoner ödem:olgu sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Demeği Dergisi 2004:32:133 Kasım 2003 cilt:31 Ek sayı-1

Epidural Doğum Analjezisinde Bupivakainin İstenmeyen İntravaskü Enjeksiyonu – olgu sunumu

Jinekoloji Obstetrik PediatriDergisi Ekim 2004, 10(3):131-133, 2004

ETKİNLİKLER

35.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Antalya-2001

5.istanbul Eğitim Hastahaneleri Sempozyumu Kardiopulmoner Resüsitasyon istanbul-2001

6.istanbul Eğitim Hstahaneleri Sempozyumu istanbul-2002

4.Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi Bursa 2002

8th (FEPA) Symposium of Pediatric Anaesthesia inconjunction with 2nd Tuekish Pediatric Anaesthesia and Reanimation Congress istanbul-2003

14.lnternational Intensive Care Symposium istanbul-2003

Ulusal Ağrı Kongresi istanbul-2003

Istanbul Eğitim Hastahaneleri Sempozyumu istanbul 2004

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi Antalya 2004

KURSLAR

16.01.2000 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği’ nin Anestezi Kursu istanbul

27-31 Ekim 2001 35.Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Kongresi’ndeki “Yenidoğan CPR” konulu Workshop Antalya

17-18 Ekim 2003 Klinik Enteral Nütrisyon Temel Eğitim Kursu istanbul

Ekim-Aralık 2005 Gazi Üniversitesi Akapunktur Kursu Ankara

Aralık 2005 Ankara Akapunktur ve tamamlayıcı Tıp Derneği Mezoterapi Kursu Ankara

21 Nisan 2016 Bursa Sağlık Müdürlüğü – Türk Yoğun bakım Derneği; Beyin ölümü tanısında ve dönor bakımında yeni ufuklar Uzman Hekim Eğitimi

Open chat