preloader

OP. DR. YUSUF ONUR KIZILAY

Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji

 Doğum Tarihi

1983

Eğitim

Burdur Şeker İlköğretim Okulu 1990-1995

Burdur Anadolu Lisesi 1995-1999

Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 1999-2002

Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002-2008

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmalık Eğitimi 2008-2014

İş Deneyimleri

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008-2014

Şırnak Devlet Hastanesi 2014-2015

Turan&Turan Kas Kemik ve Eklem Cerrahi Merkezi (Halen çalışmakta)

İnegöl Aritmi Hastanesi (Halen part time çalışmakta)

Osmangazi Aritmi hastanesi (Halen çalışmakta)

Eğitmenlik

AO Trauma Basic Principles in Fracture Management. 2016 Ankara. Pratik masa eğitmeni

AO Trauma Basic Principles in Fracture Management. 2016 İzmir. Konuşmacı – Pratik masa eğitmeni

Mesleki İlgi Alanları

Travma ve Kırık cerrahisi

Spor Yaralanmaları ve artroskopik cerrahi

Ayak – ayakbilek cerrahisi

Yabancı Diller

İngilizce

Bilimsel Yayınlar

Gartland Type -3 Supracondylar Humeral Fractures In Children. Which Open Reduction Approach Should Be Employed After Failed Closed Reduction?
Yusuf Onur Kızılay, Cem Nuri Aktekin, Mehmet Hakan Özsoy, Ertuğrul Akşahin, Abdurrahman Sakaoğulları, Murad Pepe, Onur Kocadal (uzmanlık tezi – yayında )

Modified tension band wiring technique for olecranon fractures: where and how should the K-wires be inserted to avoid articular penetration?
Özsoy MH, Kızılay O, Günenç C, Özsoy A, Demiryürek D, Hayran M, Erçakmak B, Sakaoğulları A. Acta Orthop Traumatol Turc. 2015;49(2):190-6. doi: 10.3944/AOTT.2015.14.0155.

Femoral insufficiency fractures in the elderly – excessive medial femoral bowing complicates intramedullary nailing. Özsoy MH, Aksekili MA, Kızılay O, Dinçel VE, Aydoğan NH, Ozsoy A. Acta Orthop Traumatol Turc. 2014;48(5):507-12. doi: 10.3944/AOTT.2014.3202.

Redefining the proximal ulna anatomy. Beşer CG, Demiryürek D, Özsoy H, Erçakmak B, Hayran M, Kızılay O, Özsoy A. Surg Radiol Anat. 2014 Dec;36(10):1023-31. doi: 10.1007/s00276-014-1340-4. Epub 2014 Jul 17.

Modıfıed Tensıon Band Wıre Fıxatıon Technıque For Olecranon Fractures. Where Should K-Wıres Be Introduced To Avoıd Artıcular Penetratıon? Onur Kizilay. European Society For Shoulder And Elbow Congress 2012 (Poster sunumu)

Femoral insufficiency fractures in elderly – excessive medial bowing complicates IM nailing. M. H. Ozsoy, M. A. Erol Aksekili, O. Kizilay, V. E. Dincel, N. H. Aydogan. Osteosynthese International 2013 (sözlü sunum)

Uzun Dönem (>10 Yıl) Bifosfonat Kullanımına Bağlı Birden Fazla Ekstremitede Görülen Ve Tekrarlayan Yetmezlik Kırıkları: 2 Olgu Sunumu Yusuf Onur Kızılay, Metin Işık, Abdülkadir Türk, Mehmet Hakan Özsoy, Ali Turgay Çavuşoğlu, Hacı Mustafa Özdemir. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Ulusal Kongresi 2011. (Poster Sunumu)

Spinal Sagital Kifotik Deformitelerde Çoklu Posterior Kolon Osteotomileri (Ponte Osteotomisi) İle Düzeltme Sonuçlarımız. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2011.Mehmet Yücel, Hacı Mustafa Özdemir, Yusuf Onur Kızılay, Abdülkadir Türk, Metin Işık, Abdurrahman Sakaoğulları (Sözlü sunum)

Pes Ekinovarus Tedavisinde Ponseti Yönteminin Kısa-Orta Dönem Klinik Sonuçları
Erhan Yıldız, Yusuf Onur Kızılay, Abdurrahman Sakaoğulları, Ali Turgay Çavuşoğlu, Hacı Mustafa Özdemir. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2011. (Sözlü Sunum)

Olekranon kırığı tespitinde modifiye gergi bandı yöntemi. K-telleri nereden uygulanmalıdır?
Mehmet Hakan Özsoy, Deniz Demiryürek, Alp Bayramoğlu, Eray Tüccar, Onur Kızılay, Ceren Günenç, Hacı Mustafa Özdemir, Abdurrahman Sakaoğullar. Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi 2012. (Sözlü sunum)

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Temel Ortopedik Travma Eğitim Toplantısı – TOTBID
Ankara 25-26 Eylül 2009

Uluslar arası Temel İntrameduller çivileme kursu
Kuşadası – Pine Bay 21-23 Ocak 2010

AO trauma Course – Principles in Operative Fracture Menagement
İzmir 21-25 June 2010

Current Concepts and conroversies in orthopaedic surgery meeting
Ankara 23-26 septamber 2010

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Mezuniyet sonrası Eğitim Etkinliği Ortopedi Günleri 2010
EKİM 2010. ANKARA

Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi.
EKİM – 5 KASIM 2011 (SÖZLÜ SUNUM)

Artroskopik Motor Beceri Geliştirme Kursu
İstanbul Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Dr. Veli Lök Beceri Geliştirme Laboratuarları 30 Eylül – 1 Ekim 2011

Diz Ekleminde Temel Cerrahi Artroskopi Kursu
Antalya 4-6 Nisan 2012

İleri Cerrahi Artroskopi Kursu
Ankara 21-23 Haziran 2012

Minimal İnvaziv ve Kiltli Plak Osteosentez Eğitim Toplantısı
Ankara Crowne Plaza Otel 12-13 Ekim 2012

Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi
İstanbul 22-24 Mart 2012 (Sözlü sunum)

Uzmanlarla Buluşma Primer Diz Artroplastisi,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi 10 Ekim 2012

Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi.
2-6 Ekim 2012. Ankara

Gülhane Rıdvan Ege Ortopedi ve Travmatoloji Günleri.
23 Şubat 2013. Ankara

International Surgical Wound Forum.
6-8 Mart 2013. İstanbul

Zimmer Institute Hip Masterclass Course “Primary and Revision”
13-14 Eylül 2013. Ankara

European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology.
5-8 Haziran. İstanbul

Turgut Özal Üniversitesi Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri Bilimsel Toplantısı.
Ankara

AO TRAUMA Course. Advanced principles of fracture management.
7-10 Haziran 2014

AO TRAUMA Course. Basic principles of fracture management.
16-19 Ocak 2016. Ankara (Pratik ve masa eğitmeni)

AO TRAUMA Course. Basic principles of fracture management.
11-14 Haziran İzmir (Konuşmacı ve pratik masa eğitmeni)

Open chat