preloader

OP. DR. HASAN MUTLU

Özel Aritmi Osmangazi Hastanesi

Kulak Burun Boğaz

Eğitim

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)

Uzmanlık

Hacettepe Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı

Uzmanlık Tezi

Uzmanlık Tezi: Obstruktif Uyku Apnesi Olan Hastalarda Koblatörle Dil Kökü Rezeksiyonu Cerrahisi Sonuçlarının Polisomnografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme İle Değerlendirilmesi

Open chat