ANESTEZİ VE REANİMASYON ÜNİTESİ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON BÖLÜMÜ HİZMET KAPSAMI

Anesteziyoloji ve Reanimasyon, ameliyathanede cerrahi girişim geçirecek tüm hastalara anestezi uygulamalarını, Ameliyathane dışında orta ve derin sedasyon uygulamalarını, yoğun bakım ünitesinde 2.düzey yoğun bakım hizmetlerini ve anestezi polikliniği hizmetlerini yerine getirmektedir. Bu uygulama ve hizmetler, hastalarımıza haftada 7 gün ve 24 saat sunulmaktadır.

Ameliyathane:

Hastanemizde -2. katta bulunmaktadır. 7 ameliyat odası ile elektif ve acil ameliyat hizmetleri sunulmaktadır. En ileri teknoloji kullanılarak, tüm branşlarda başarılı ameliyatlar hastanemizde gerçekleştirilmektedir. Hastanemizde hastaların ve ameliyatların özelliğine göre değişebilen anestezi yöntemleri uygulanmaktadır.

Genel Anestezi:

Genel anestezi ile yaşamsal fonksiyonlarda değişiklik olmadan geçici olarak bilinç kaybı, ağrı duyusunun kaybı (analjezi), reflekslerin kaldırılması ve hareketsizlik sağlanmaktadır.

Bu amaçla kullanılan değişik türde anestezik ve analjezik ilaçlar anestezi uzmanının denetiminde kullanılmaktadır. Genel anestezi süresi ameliyatın süresine göre rahatlıkla uzatılabilmektedir. Ameliyatın bitmesini takiben anestezik ilaçlar kesilir ve hasta birkaç dakika içerisinde uyandırılmaktadır.

Rejyonal (Bölgesel) Anestezi: En sık uygulanan yöntemler santral bloklar (epidural, spinal anestezi, her ikisinin aynı anda yapıldığı kombine spinal epidural anestezi) veya periferik bloklardır. (Aksiller blok [kol], femoral blok [bacak],popliteal blok v.s.) Ameliyatın yerine ve türüne göre bu işlemler uygulanabilmektedir.

Hastanın bilinci genel anestezideki gibi kaybolmamakta,fakat ağrı duyusu ortadan kalkmaktadır. Ameliyat – Anestezi Sonrası İzlem (Ayılma ünitesi):Ameliyat bitip, hasta uyandırıldıktan sonra derlenme ünitesine geçilir. Ayılma ünitesinde, hastanın yaşamsal fonksiyonları sürekli takip edilir ve servisteki odasına gönderilinceye kadar yakından izlenmektedir. Ameliyathanelerimizde mikroskopik, endoskopik ve laparoskopik operasyonları da içeren tüm ameliyatlar başarıyla gerçekleştirilmektedir. Ameliyathaneler ve bağlı alanlar, steril havalandırma sistemi ile havalandırılmaktadır. En ileri teknolojik donanıma sahip ameliyathanelerimizde merkezi oksijen, azot protoksit, vakum ve klima sistemleri bulunmakta ve bu sayede ameliyatların optimum koşullarda gerçekleşmektedir.

ANESTEZİ VE REANİMASYON ÜNİTESİ