SAĞLIK BİLGİLERİ

A

Anjiyografi Ünitesi

Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi

Allerjik, İmmünolojik, Romatoloji Hastalıklar

Akne Tedavisi

Alerji Testleri

Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi

Ambulans Hizmeti

AGTE Gelişim Envanteri Testi

Anksiyete bozuklukları

Anne ve çocuk, aile, evlilik ve gençlik sorunları

Aşil tendon rüptürlerinin tedavisi

Ayak cerrahileri, Halluxks valgus,halluks rigitus

Alzheimer (bunamalar)

Ağrısız Doğum(Epidural Anestezi)

Ablasyon

Anjiografi Ünitesi

Acil Servis Ünitesi

Alt Ekstremite perforan ven, Renkli Dopler US ( tek taraf)

Abdominal Renkli Doppler US

Abdominal Aorta Renkli Doppler US

Akciğer Grafisi

Anjiyo ve Elektrofizyoloji Ünitesi

Acil Kafa Travması Cerrahisi

Acil Bel-Boyun Omurilik Travması Cerrahisi

Anevrizma Cerrahisi

Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi

Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi

B

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme Takibi

Bel ağrısı ünitesi

Boyun, sırt, diz, omuz ağrıları (romatizma) tedavisi

Boyun ve bel traksiyonu

Boy Kısalığı

Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Böbrek Hastalıkları

Böbrek Kanseri

Böbrek Genişlemesi

Belsoğukluğu

Böbrek Taşı

Burdon Dikkat Testi

Boyun Fıtığı Mikro Cerrahisi

Bel Fıtığı Mikro Cerrahisi

Boy uzatma ameliyatları

Bütün Cerrahi Branşlarda Genel ve Rejyonel Anestezi Uygulaması

Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Bacak Damarı Tıkanıklıklarının Ameliyatları

Balon

By-pass Kontrolü

Bel ve Boyun Fıtıklarının Tedavisi

Beyin Tümörleri

Boyun Bölgesi Selim ve Habis Tümörleri

Burun Tıkanıklığı ve Dış Görünüm Problemleri

Burun Kanamaları

Baş Ağrısı Kliniği

C

Cildiye

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

CAT Girişim Testi

Cerrahi ve Dahili Yoğun Bakım Hizmetleri- Reanimasyon

Cinsel İşlev Bozuklukları

Ç

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Göz Hastalıkları

Çocukluk Obezitesi

Çocukluk Çağı Hastalıklarının Ayakta Ve Yatarak Takibi

Çocukluk Dönemi Aşıları

Çocuk Psikoterapisi

Çift Psikoterapisi

Çocuklarda Kulak İltihabı Tanı ve Tedavisi

Çalışan Kalpte By-Pass

Çocukluk Çağı Beyin Cerrahisi Operasyonları

Çocuk Alerjisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

D

Dahiliye

Dahiliye İç hastalıkları

Diadinamik akım

Dahili Hormon Bozuklukları

Dermatoloji (Cildiye)

Diyabet Beslenmesi

D2 Dikkat Eksikliği

Depresyon

Doğumsal anomaliler

Diz, kalça omuz protez ameliyatları

Doğuştan Kalp Hastalıklarının düzeltilmesi

Damar Ameliyatları

Doğum

Doğuştan Kalp Deliğinin Şemsiye yöntemiyle Kapatılması

Denge Hastalıkları

Doğum Sonrası Kontrol Muayenesi

E

Excimer Lazer Wavefront Ünitesi

Enfraruj ışın tedavisi

Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Enfeksiyon Hastalıkları

Ereksiyon Sorunu

Emzikli Anne Beslenmesi

Ergen Psikoterapisi

EEG, EMG,Polisomnografi

Epileptik sendromlar

Epilepsi (sara) bilinç bozuklukları

El, baş, çene titremeleri

Ekokardiyografi

Endoskopi

Endometriyal Biyopsi

EFOR ( Kardiyovasküler Stress Test)

EKO (Transtorasik Ekokardiyografi)

Elektrofizyolojik Çalışma

El Cerrahisi

Erişkin, Cerrahi ve Koroner Yoğun Bakım

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

F

Fizik Tedavi

Fako Katarakt Cerrahisi Ünitesi

Fıtıklar

Felç tedavisi

Fobile

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Ameliyatları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

G

Glukom Göz Tansiyon Ünitesi

Gastroskopi

Geniş Check-Up

Gebelikte Beslenme

Göz Cerrahisi

Gece Yanığı (zona) ve Ağrıları

Geniz Eti, Bademcik Hastalıkları Tanı Tedavi ve Ameliyatları

Gebelikte Uygulanan Testler

Gebelikte Girişimsel İşlemler

Gebelikte Doppler Ultrasonografi İncelemeleri

Gebelerin Ultrasonografik İncelemeleri

Gastroözefajial Reflü

Gözyaşı Bezi ( Kanalı) tıkanıklığı

Gebe Muayenesi

Gastroenteroloji

Genel Cerrahi

Gastroenteroloji

Göz Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

H

Histeroskopik Cerrahisi

Hormon analizleri

HSG

Hipertansiyon

Hipospadyas

Hipofiz Ameliyatları

Huzursuz Bacak Sendromu

Horlama

Hormon-ELISA

Hematoloji

Horlama ve Uyku Apnesi Tanı Tedavi ve Ameliyatları

Histeroskopi

Histerosalpingografi (HSG)

Hepatopankreatobilier Cerrahi

Hemoroid ve Anorektal Hastalıklar

İ

İleri Laparoskopik Cerrahi

İleri evre nörolojik hastalar

İntoksikasyon hastaları

İktidarsızlık

İdrar Yolları İltihabı

İdrarda Kan Görülmesi

İnfertilite (Kısırlık)

İlizarov tipi ve bilgisayar destekli eksternal fiksatörler

İşitme Kayıpları

İdrar Kaçırma ve Mesane Sağlığı

J

Jinekolojik Operasyonlar

Jinekolojik Kanser Cerrahisi

Jinekolojik Onkoloji

K

Kardiyoloji

Kardiyovasküler Cerrahi

Kulak Burun Boğaz

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Keratakonus Ünitesi

Kornea Hastalıkları

Kontakt Lens Ünitesi

Kırık ve çıkık sekellerinin giderilmesi

Kan akımını hızlandırıcı stimülasyon

Kalp krizi geçiren ve ritm bozuklukları olan hastalar

Kafa travmaları – göğüs travmaları ile genel vücut travmalı hastalar

Kanamalı hastalara (şoktaki hastalar)

Kozmetik Uygulamalar

Kolonoskopi

Kanserin Erken Tanı ve Tedavisi

Kriyoterapi

Kimyasal Peeling

Koterizasyon

Kardiyoloji Check-Up

KVC( Kardiyo vasküler Cerrahi) Yoğun Bakım Ünitesi

KVC Ameliyathane

Kardiyo Vasküler Cerrahi Kliniği

Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği

Kalp-Damar Hastalıkları Beslenmesi

Kilo Kontrol Diyetleri (Zayıflama-Şişmanlama)

Kulak Burun Boğaz (KBB) Cerrahisi

Kol, bacak deformite ameliyatları

Kırıkların cerrahi tedavileri, osteosentez

Kaynama gecikmeleri, kaynamama, psödoartroz ameliyatları

Karpal tunel sendromu

Kemik ve Yumuşak doku tümörleri tedavisi

Kas hastalıkları

Kulak Zarı ve Kulak Kemik İltihabı Ameliyatları

Kulak Hastalıkları Tanı Tedavi ve Ameliyatları

Kolesterol Tetkikleri

Karın Damarı tıkanıklık ya da balonlaşması (anevrizma) Ameliyatları

Kolposkopi ve Biyopsiler

Karotis (şah damarı) Ameliyatları

Kalp Kapağı Tamir ve Değişimleri

Koroner By-Pass

Karotis Renkli Doppler US (tek bilateral)

Kalp Pili ICD kontrolü

Kardiyolojik Muayene

Kalıcı Kalp Pili Yerleştirilmesi

Kol Anjiyosu

Karotis Anjiyo ( Boyun Anjiyosu)

Koroner Anjiyo

Koku Alma Bozuklukları

Kronik Sinüzit

Kulak Çınlaması

Kulak Enfeksiyonları

Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kulak Burun Boğaz

Koroner Yoğun Bakım

L

Laparoskopik Girişimler

M

Mide Barsak Hastalıkları ve Cerrahisi

Meme Hastalıkları ve Cerrahisi

Mezoterapi

Metabolik Hastalıkların Tanı ve Tedavileri

Mini Check-up

Mesane taşı

Mesane Kanseri

MR

Mamografi

MMPI Kişilik Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Mikro Cerrahi Yöntemler

Mizaç bozuklukları

Makoplasty Robotik Kalça Protezi Ameliyatı

Makoplasty ile Robotik Diz Protez Ameliyatı

MPS

Mikrobiyoloji

Mitral Kapak Balon Valvulaplasti Girişimi

Meme Kliniği

Metabolik Hastalıkların Tanı ve Tedavileri

Menopoz Polikliniği

N

Nöroloji

Nörojen Mesane

Nöropatik (yaygın vücut) ağrıları

Nazal Polipozis ve Burun Hastalıkları

O

Ortopedi ve Travmatoloji

Onkolojik Cerrahi

Osteoporoz tanı ve tedavisi

Okul Çağı Beslenmesi

Omurilik Tümörleri

Omurga Cerrahisi

Omuz ve Dirsek Cerrahisi

Omurga Sağlığı

P

Psikiyatri

Psikiyatri

Psikolog

Proktolojik

Postoperatif (ameliyat sonrası)

Paterji Testi

Penis Ve Testislerin Hastalıkları

Prostat Kanseri

Prostat Büyümesi

Panoramik Röntgen

Psikosomatik hastalıklar

Pediatrik Ortopedi

Parkinson hastalığı

Patoloji

Pap Smear testi(Servikal Yayma)

Periferik Anjiyo ( Bacak Anjiyosu)

R

Radyoloji

Retina Hastalıkları ve Diabet Ünitesi

Rahim Kanseri

Renkli Doppler

Röntgen

Ruhsal bozukluklar

Romatizmal hastalıkların tedavileri

Röntgen Ve Teşhis

Rinoplasti (Burun Estetiği) Ameliyatları

Rahim İçi Araç(RIA) Takılması

Renal Renkli Doppler US (Bilateral)

Ritim Holter

Renal Anjiyo ( Böbrek Anjiyosu)

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

S

Solunum Fonksiyon Testi

Safra Kesesi Hastalıkları ve Cerrahisi

Spor yaralanmaları

Sağlıklı Çocuk Büyüme Takibi

Sepsisteki (ileri enfeksiyon) hastalar

Solunum yetmezliği ile giden Akciğer hastalıklar

Sisteskopi

Solunum Fonksiyon Testleri

Standart Check-Up

Sperm Sayısı Azlığı

Sertleşme Problemi

Sünnet

Sinir Sıkışmaları

Sıkıntı

Saplantı

Spor yaralanmaları, diz artroskopisi

Siyatik bel, bacak ağrıları, boyun, kol ağrıları, el-ayak uyuşmaları

Ses Teli Mikrocerrahisi

Sinir Cerrahisi

Ses Bozuklukları

Sindirim Sistemi Hastalıkları

Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Cerrahisi Bölümü

Ş

Şeker Hastalığının Takip ve Tedavisi

T

Tiroid Hastalıkları ve Cerrahisi

Tomografi

Taş Kırma Ünitesi

Tükrük bezi hastalıkları (kanser) Tanı Tedavi ve Ameliyatları

Tiroid Bezi Renkli Dopler US

Tansiyon Holter

TEE (Transözofageal Ekokardiyografi)

U

Uyku Polikliniği

Ultrasonik derin ısıtıcı

Uyarılmış Potansiyeller

Uyku Laboratuvarı

Uyku Bozuklukları

Ultrasonografik İncelemeler

Uyku Bozuklukları Kliniği

Ü

Üroloji

Ürtiker(Kurdeşen)

Üroloji Check-Up

Üretra Darlığı

Ürodinami

Üroloji Cerrahisi

Üst Ekstremite Arterial Sistem RDUS, tek taraf

Üretra Hastalıkları

V

Vitrektomi Ünitesi

Vip Check-Up

Varikosel

Varis Cerrahisi

Vertebral Arter Renkli Doppler

W

Wısca-r Zeka Testi

Y

Yağ Lazer Ünitesi

Yüksek riskli gebelik takibi

Yüz Maskesi

Yaşlılıkta Beslenme

Yetişkin Psikoterapisi

Yüz felci

Yüz Kanserleri Tanı Tedavi ve Ameliyatları

Yüz felci tedavisi ve cerrahisi

Yutma güçlüğü -Disfalji

‘Bel Okulu’ programı

7

7/24 Sağlık Hizmeti

ONLİNE RANDEVU AL

Online Randevu alabilirsiniz
WordPress Video Lightbox