Tıbbi Birimlerimiz

A

Acil Servis Ünitesi

Ağız ve Diş Sağlığı

Ağrısız Bademcik Ameliyatı

Akut Sinüzit

Alerjik Rinit Ve Alerji Testleri

Ambulans Hizmeti

Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi

Anjiyografi Ünitesi

Allerjik, İmmünolojik, Romatoloji Hastalıklar

Akne Tedavisi

Alerji Testleri

Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi

Ambulans Hizmeti

AGTE Gelişim Envanteri Testi

Anksiyete bozuklukları

Anne ve çocuk, aile, evlilik ve gençlik sorunları

Aşil tendon rüptürlerinin tedavisi

Ayak cerrahileri, Halluxks valgus,halluks rigitus

Alzheimer (bunamalar)

Ağrısız Doğum(Epidural Anestezi)

Ağız İçi Yaraların Tanı Tedavi ve Ameliyatları

Ablasyon

Anjiyografi

Anjiografi Ünitesi

Acil Servis Ünitesi

Alt Ekstremite perforan ven, Renkli Dopler US ( tek taraf)

Abdominal Renkli Doppler US

Abdominal Aorta Renkli Doppler US

Akciğer Grafisi

Anjiyo ve Elektrofizyoloji Ünitesi

Acil Kafa Travması Cerrahisi

Acil Bel-Boyun Omurilik Travması Cerrahisi

Anevrizma Cerrahisi

Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi

Allerjik, İmmünolojik, Romatoloji Hastalıklar

Ağız ve Diş Sağlığı Ünitesi

Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi

B

Bademcik Ve Genizeti

Bademcik Ve Genizeti Ameliyatı

Baş Ve Boyun Kanserleri

Bebeğim Normal İşitiyor Mu ?

Bebeklerde Burun Tıkanıklığı

Bebekte Kulak Ağrısı

Beslenme ve Diyetetik

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Biyokimya ve Mikrobiliyoji Laboratuvarı

Boğaz Ağrısı Ve Tedavi İpuçları

BOTOKS

Boyun Bezesi

Burun Açıcı Damlalar

Burun Eti / Konka Operasyonu

Burun Kanamaları

Burun Polibi / Nazal Polip

BURUN ŞEKİL BOZUKLUĞU

Burun Tıkanıklığı

Burun Ucu Estetiği

Burun Yan Duvarı Zayıflığı Valv

Beslenme Takibi

Bel ağrısı ünitesi

Bel ağrısı ve korunmasına yönelik ‘Bel Okulu’ programı

Boyun, sırt, diz, omuz ağrıları (romatizma) tedavisi

Boyun ve bel traksiyonu

Boy Kısalığı

Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Böbrek Hastalıkları

Böbrek Kanseri

Böbrek Genişlemesi

Belsoğukluğu

Böbrek Taşı

Burdon Dikkat Testi

Boyun Fıtığı Mikro Cerrahisi

Bel Fıtığı Mikro Cerrahisi

Boy uzatma ameliyatları

Bütün Cerrahi Branşlarda Genel ve Rejyonel Anestezi Uygulaması

Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Bacak Damarı Tıkanıklıklarının Ameliyatları

Balon

By-pass Kontrolü

Bel ve Boyun Fıtıklarının Tedavisi

Beyin Tümörleri

Boyun Bölgesi Selim ve Habis Tümörleri

Burun Tıkanıklığı ve Dış Görünüm Problemleri

Burun Kanamaları

Baş Ağrısı Kliniği

C

Cildiye

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

CAT Girişim Testi

Cerrahi ve Dahili Yoğun Bakım Hizmetleri- Reanimasyon

Cinsel İşlev Bozuklukları

Ç

Çene Eklemi Ve Ağrıları

Çocuk Burun Ameliyatları

Çocuk Burun Kanaması

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Pediatri

Çocuk Sinüzitleri

Çocuklarda Ağız Kokusu

Çocuklarda Alerji Ve Sinüzit

Çocuklarda İşitme Azlığı

Çocuklarda Seröz Ve Orta Kulak İltihabı

Çocuklarda Uyku Apnesi

Çocuk Göz Hastalıkları ve Şaşılık Ünitesi- Rop Muayenesi

Çocukluk Obezitesi

Çocukluk Çağı Hastalıklarının Ayakta Ve Yatarak Takibi

Çocukluk Dönemi Aşıları

Çocuk Psikoterapisi

Çift Psikoterapisi

Çocuk Dişlerinin Tedavisi

Çene Cerrahisi

Çocuklarda Kulak İltihabı Tanı ve Tedavisi

Çalışan Kalpte By-Pass

Çocukluk Çağı Beyin Cerrahisi Operasyonları

Çocuk Alerjisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

D

Dahiliye İç hastalıkları

Diadinamik akım

Dahili Hormon Bozuklukları

Dermatoloji (Cildiye)

Diyabet Beslenmesi

D2 Dikkat Eksikliği

Dahili Hormon Bozuklukları

Depresyon

Doğumsal anomaliler

Diz, kalça omuz protez ameliyatları

Diş Protezi

Dişteki Lekelerin Temizlenmesi

Diş Beyazlatma

Dişeti Tedavisi Ve Cerrahisi

Diş Çürükleri Ve İltihaplarının Tedavisi

Doğuştan Kalp Hastalıklarının düzeltilmesi

Damar Ameliyatları

Doğum

Doğuştan Kalp Deliğinin Şemsiye yöntemiyle Kapatılması

Denge Hastalıkları

Doğum Sonrası Kontrol Muayenesi

Dahiliye

E

Excimer Lazer Wavefront Ünitesi

Enfraruj ışın tedavisi

Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Enfeksiyon Hastalıkları

Ereksiyon Sorunu

Emzikli Anne Beslenmesi

Ergen Psikoterapisi

EEG, EMG,Polisomnografi

Epileptik sendromlar

Epilepsi (sara) bilinç bozuklukları

El, baş, çene titremeleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Ekokardiyografi

Endoskopi

Endometriyal Biyopsi

EFOR ( Kardiyovasküler Stress Test)

EKO (Transtorasik Ekokardiyografi)

Elektrofizyolojik Çalışma

El Cerrahisi

Erişkin, Cerrahi ve Koroner Yoğun Bakım

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

F

Farenjit Nedir?

Fizik Tedavi

Fako Katarakt Cerrahisi Ünitesi

Fıtıklar

Felç tedavisi

Fobile

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Ameliyatları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

G

Genel Cerrahi

Geniz Akıntısı

Gırtlak Kanseri (Larinks Kanseri)

Göğüs Hastalıkları

Göz Hastalıkları

GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ (BLEFAROPLASTİ)

Gözyaşı Kesesi Ve Gözyaşı Kanalı Tıkanıklıkları

Grip Ve Soğuk Algınlığı

Glukom Göz Tansiyon Ünitesi

Gastroskopi

Geniş Check-Up

Gebelikte Beslenme

Göz Cerrahisi

Gece Yanığı (zona) ve Ağrıları

Geniz Eti, Bademcik Hastalıkları Tanı Tedavi ve Ameliyatları

Günlük Cerrahi İşlemler

Gebelikte Uygulanan Testler

Gebelikte Girişimsel İşlemler

Gebelikte Doppler Ultrasonografi İncelemeleri

Gebelerin Ultrasonografik İncelemeleri

Gastroözefajial Reflü

Gözyaşı Bezi ( Kanalı) tıkanıklığı

Gebe Muayenesi

Gastroenteroloji

Genel Cerrahi

Göz Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

H

Histeroskopik Cerrahisi

Hormon analizleri

HSG

Hipertansiyon

Hipospadyas

Hipofiz Ameliyatları

Huzursuz Bacak Sendromu

Horlama

Hormon-ELISA

Hematoloji

Horlama ve Uyku Apnesi Tanı Tedavi ve Ameliyatları

Histeroskopi

Histerosalpingografi (HSG)

Hepatopankreatobilier Cerrahi

Hemoroid ve Anorektal Hastalıklar

İ

İşitme Kaybı İle Yaşamak

İleri Laparoskopik Cerrahi

İleri evre nörolojik hastalar

İntoksikasyon hastaları

İktidarsızlık

İdrar Yolları İltihabı

İdrarda Kan Görülmesi

İnfertilite (Kısırlık)

İlizarov tipi ve bilgisayar destekli eksternal fiksatörler ile kol-bacak kısalıkları tedavisi

İmplantoloji( Diş Ekme- Çeneye Yerleştirme)

İşitme Kayıpları

İdrar Kaçırma ve Mesane Sağlığı

J

Jinekolojik Onkoloji

Jinekolojik Operasyonlar

Jinekolojik Kanser Cerrahisi

Jinekolojik Onkoloji

K

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kaş Kaldırma

Kbb Yabancı Cisim

Kemik Eğriliği Ameliyatı (Septoplasti)

Koku Ve Tad Alma Bozuklukları

Kolesteatom (Kronik Kulak İltihabı)

Kronik Sinüzit

Kulak Ağrısı Ve Orta Kulak İltihabı

Kulak Burun Boğaz

Kulak Çınlaması

Kulak Kaşıntısı

Kulak Kaşıntısı

Kulak Kiri – Buşon

Kulak Zarı Ameliyatı (Timpanoplasti)

KVC Kalp ve damar Cerrahi Kardiyovasküler Cerrahi

Keratakonuş Ünitesi

Kornea Hastalıkları

Kontakt Lens Ünitesi

Kırık ve çıkık sekellerinin giderilmesi

Kan akımını hızlandırıcı stimülasyon

Kalp krizi geçiren ve ritm bozuklukları olan hastalar

Kafa travmaları – göğüs travmaları ile genel vücut travmalı hastalar

Kanamalı hastalara (şoktaki hastalar)

Kozmetik Uygulamalar

Kolonoskopi

Kanserin Erken Tanı ve Tedavisi

Kriyoterapi

Kimyasal Peeling

Koterizasyon

Kardiyoloji Check-Up

KVC( Kardiyo vasküler Cerrahi) Yoğun Bakım Ünitesi

KVC Ameliyathane

Kardiyo Vasküler Cerrahi Kliniği

Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği

Kalp-Damar Hastalıkları Beslenmesi

Kilo Kontrol Diyetleri (Zayıflama-Şişmanlama)

Kulak Burun Boğaz (KBB) Cerrahisi

Kol, bacak deformite ameliyatları

Kırıkların cerrahi tedavileri, osteosentez

Kaynama gecikmeleri, kaynamama, psödoartroz ameliyatları

Karpal tunel sendromu (el bileği sinir sıkışması), periferik sinir sıkışmaları, tunel sendromları

Kemik ve Yumuşak doku tümörleri tedavisi

Kas hastalıkları

Kulak Zarı ve Kulak Kemik İltihabı Ameliyatları

Kulak Hastalıkları Tanı Tedavi ve Ameliyatları

Kolesterol Tetkikleri

Karın Damarı tıkanıklık ya da balonlaşması (anevrizma) Ameliyatları

Kolposkopi ve Biyopsiler

Karotis (şah damarı) Ameliyatları

Kalp Kapağı Tamir ve Değişimleri

Koroner By-Pass

Karotis Renkli Doppler US (tek bilateral)

Kalp Pili ICD kontrolü

Kardiyolojik Muayene

Kalıcı Kalp Pili Yerleştirilmesi

Kol Anjiyosu

Karotis Anjiyo ( Boyun Anjiyosu)

Koroner Anjiyo

Koku Alma Bozuklukları

Kronik Sinüzit

Kulak Çınlaması

Kulak Enfeksiyonları

Kadın Hastalıkları Muayenesi

Koroner Yoğun Bakım

Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım

Kardiyoloji

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kulak Burun Boğaz

Kadın Hastalıkları ve Doğum

L

Laparoskopik Girişimler

M

Meniere Hastalığı

Mide Barsak Hastalıkları ve Cerrahisi

Meme Hastalıkları ve Cerrahisi

Mezoterapi

Metabolik Hastalıkların Tanı ve Tedavileri

Mini Check-up

Mesane taşı

Mesane Kanseri

MR

Mamografi

MMPI Kişilik Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Mikro Cerrahi Yöntemler

Mizaç bozuklukları

Makoplasty ile Robotik Diz Protez Ameliyatı

Makoplasty Robotik Kalça Protezi Ameliyatı

MPS

Mikrobiyoloji

Mitral Kapak Balon Valvulaplasti Girişimi

Meme Kliniği

Metabolik Hastalıkların Tanı ve Tedavileri

Menopoz Polikliniği

N

Nöroloji

Nörojen Mesane

Nöropatik (yaygın vücut) ağrıları

Nazal Polipozis ve Burun Hastalıkları

O

Orta Kulak Havalandırması Ve Tüp

Ortopedi ve Travmatoloji

Onkolojik Cerrahi

Osteoporoz tanı ve tedavisi

Okul Çağı Beslenmesi

Omurilik Tümörleri

Omurga Cerrahisi

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü

Omuz ve Dirsek Cerrahisi

Omurga Sağlığı

P

Patoloji

PLASTİK ve rekonsruktif Cerrahi

Psikiyatri

Psikiyatri

Psikolog

Proktolojik (Hemoroid,Fissür,Fistül,Pilonidal Sinüs Cerrahisi)

Postoperatif (ameliyat sonrası) solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalara

Paterji Testi

Penis Ve Testislerin Hastalıkları

Prostat Kanseri

Prostat Büyümesi

Panoramik Röntgen

Psikosomatik hastalıklar

Pediatrik Ortopedi

Parkinson hastalığı

Patoloji

Pap Smear testi(Servikal Yayma)

Periferik Anjiyo ( Bacak Anjiyosu)

Plastik Cerrahi ve Rekontsrüktif

R

Radyoloji

Radyoloji

Renel Denervasyon

REVİZYON RİNOPLASTİ (BURUN DÜZELTME CERRAHİSİ)

Rinoplasti

Rinoplasti (Burun Estetiği) Ameliyatından Sonra Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar

Retina Hastalıkları ve Diabet Ünitesi

Rahim Kanseri

Renkli Doppler

Röntgen

Ruhsal bozukluklar

Romatizmal hastalıkların tedavileri

Röntgen Ve Teşhis

Rinoplasti (Burun Estetiği) Ameliyatları

Radyoloji

Rahim İçi Araç(RIA) Takılması

Renal Renkli Doppler US (Bilateral)

Ritim Holter

Renal Anjiyo ( Böbrek Anjiyosu)

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

S

Sersemlik Hali Ve Baş Dönmesi

Ses Hastalıkları Tanı Ve Tedavisi

Ses Terapisi

Solunum Fonksiyon Testi

Safra Kesesi Hastalıkları ve Cerrahisi

Spor yaralanmaları

Sağlıklı Çocuk Büyüme Takibi

Sepsisteki (ileri enfeksiyon) hastalar

Solunum yetmezliği ile giden Akciğer hastalıklar

Solunum Fonksiyon Testleri

Sisteskopi

Solunum Fonksiyon Testleri

Standart Check-Up

Sperm Sayısı Azlığı

Sertleşme Problemi

Sünnet (Genel-Lokal)

Sinir Sıkışmaları

Sıkıntı

Saplantı

Spor yaralanmaları, diz artroskopisi

Siyatik bel, bacak ağrıları, boyun, kol ağrıları, el-ayak uyuşmaları

Ses Teli Mikrocerrahisi

Sinir Cerrahisi

Ses Bozuklukları

Sindirim Sistemi Hastalıkları

Sindirim Sistemi Hastalıkları ve Cerrahisi Bölümü

Ş

Şeker Hastalığının Takip ve Tedavisi

T

Tiroid Bezi

Tükürük Bezleri

Tiroid Hastalıkları ve Cerrahisi

Tomografi

Taş Kırma Ünitesi

Tükrük bezi hastalıkları (kanser) Tanı Tedavi ve Ameliyatları

Tiroid Bezi Renkli Dopler US

Tansiyon Holter

TEE (Transözofageal Ekokardiyografi)

U

Uyku Apnesi (Uykuda Nefes Durması )

Uyku Polikliniği

Ultrasonik derin ısıtıcı

Uyarılmış Potansiyeller

Uyku Laboratuvarı

Uyku Bozuklukları

Ultrasonografik İncelemeler

Uyku Bozuklukları Kliniği

Ü

Üroloji

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarından Korunma

Ürtiker(Kurdeşen)

Üroloji Check-Up

Üretra Darlığı

Ürodinami

Üroloji Cerrahisi

Üst Ekstremite Arterial Sistem RDUS, tek taraf

Üretra Hastalıkları

V

Vitrektomi Ünitesi

Vip Check-Up

Varikosel

Varis Cerrahisi

Vertebral Arter Renkli Doppler

W

Wısca-r Zeka Testi

Y

Yükseklik Ve Uçak Yolculuğu

Yutma Bozuklukları

Yüzücü Kulağı

Yağ Lazer Ünitesi

Yüksek riskli gebelik takibi

Yüz Maskesi

Yaşlılıkta Beslenme

Yetişkin Psikoterapisi

Yüz felci

Yüz Kanserleri Tanı Tedavi ve Ameliyatları

Yüz felci tedavisi ve cerrahisi

Yutma güçlüğü -Disfalji

7

7/24 Sağlık Hizmeti

ONLİNE RANDEVU AL

Online Randevu alabilirsiniz
WordPress Video Lightbox