Varis Cerrahisi

Varis Cerrahisi ile ilgili görsel sonucuKoroner By-Pass Ameliyatı

Koroner by-pass ameliyatı; Koroner damarlarından bir veya daha fazla sayıdaki tıkanma sonucu az kanlanan kalp kasına yeterli kanı taşımak için yapılan bir uygulamadır. Bunu gerçekleştirmek için göğüs iç kısmından alınan bir atardamar (LIMA) ve buna ek olarak gerekli görüldüğünde, koldan çıkarılan atardamar (radial arter) ve bacaktan alınan toplar damar (safen ven) kullanılmaktadır. Bu uygulamalar ile tıkanıklık olan kısmın ilerisine daha fazla kanın gitmesi sağlanmaktadır.
Bu ameliyatlar kalp akciğer makinesi kullanılarak yapıldığı gibi; çalışan kalpte de gerçekleştirilmektedir. Uygun hasta grubuna ameliyatlar uyanık şekilde ve küçük bir kesi ile yapılmaktadır.
Daha önce koroner by-pass ameliyatı geçirmiş olan hastaların bir kısmında yeniden damar tıkanıklığı ve yeni konmuş olan damarların tıkanıklığı sonucunda yeniden ameliyat gereksinimi doğabilmektedir. Böyle durumlarda kliniğimizde Reoperasyon (yeniden ameliyat) dediğimiz uygulama, hastanın ilk ameliyatı da dikkate alınarak başarılı bir şekilde yerine getirilmektedir.

Kapak Ameliyatları

Doğumsal veya romatizmal hastalıklar nedeniyle bozulmuş olan kalp kapağı ameliyatları kliniğimizde başarıyla gerçekleştirilmektedir. Cerrahi sırasında dokuya saygı prensibi ile genellikle tamiri planlanan hastanın kapağının düzeltilmesinin mümkün olamadığı durumlarda, FDA onaylı mekanik kalp kapağı kullanılmakla birlikte çok genç ve isteyen hastalara gerekli görüldüğü takdirde bioprotez denilen doku kapağı da kullanılmaktadır.

Aort Cerrahisi

Kalpten çıkan ana damar olan “aorta’da çeşitli nedenlerle ileri derecede genişleme (anevrizma) ya da daha ağır bir tablo olan katmanlarının yırtılması (diseksiyon) durumu oluşabilmektedir. Birçok tam teşekküllü merkezde müdahale edilemeyen bu hastalığa kliniğimizde gerekli ameliyat yapılabilmektedir. Bu operasyonda hastalıklı “aorta’nın yerine yapay damar grefti kullanılmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Periferik Damar ve Varis Cerrahisi

Hastanemizde ayrıca, Karotid arter (boyun damarları tıkanıklığı) ve periferik damar cerrahisi de yapılmakta olup, özellikle bacaklardaki toplardamarlarda genişleme olarak bilinen varis hastalığının skleroterapi (ilaç enjeksiyonu) veya cerrahi tedaviside başarıyla yapılmaktadır. İhtiyaç duyulduğu takdirde böbrek hastalarına Arterio-Venöz fistül açılma cerrahisi de uygulanmaktadır.

 

 

Doktorlar

ONLİNE RANDEVU AL

Online Randevu alabilirsiniz
WordPress Video Lightbox