Solunum yetmezliği ile giden Akciğer hastalıklar

Solunum yetmezliği ile giden Akciğer hastalıklar ile ilgili görsel sonucuSolunum yetmezliği (respiratuar yetmezlik), solunum sisteminin gaz değişiminde (ventilasyon) yetersizliğidir. Solunum yetmezliği bir hastalık değil bir sendromdur. Bu duruma bağlı arteriyel oksijen veya karbondioksit düzeyi normal aralıklarda korunamaz. Oksijenasyondaki düşme hipoksemi ve arteriyel kabondioksit seviyesinde yükselme hiperkapni olarak tanımlanır.

Solunum sisteminin görevi metabolizma için gerekli olan oksijeni sağlamak ve majör metabolik artık olan karbondioksiti uzaklaştırmaktır. Solunum aynı zamanda birden fazla sistemin koordine bir şekilde çalışmasını gerektiren komplike bir durumdur. Bu sistemlerden herhangi birinde meydana çıkan sorunlar solunum yetmezliğine neden olabilir.

SOLUNUM İŞLEVİ ÜÇ MEKANİZMA İLE GERÇEKLEŞİR;

Ventilasyon : Havayı alveollere kadar ulaştırmak ve kan ile karıştırmaktır.

Difüzyon : Gazların alveoller ile kapiller duvar arasındaki hareketleridir.

Dolaşım : Oksijenin gaz değişiminin olduğu bölgeden tüketileceği vücudun diğer bölge ve hücrelerine götürülmesidir.

Bu üç mekanizmanın ve solunum sisteminin fonksiyonunun çalışması için etkin şekilde ventilasyon yapacak pompanın olması ve gaz değişimini sağlayacak yüzey alanının olması gereklidir. Gaz değişimindeki ya da pompa fonksiyonundaki bozukluklar kanda oksijenin azalmasına (hipoksimiye) ve/veya karbondioksitin azalmasına (hiperkapniye) yol açabilir.

SOLUNUM YETMEZLİĞİ TİPLERİ

Solunum yetmezliği genellikle üç başlık altında değerlendirilir.

Hipoksemik solunum yetmezliği : FiO2 > 0.60 uygulandığında PaO2’nin > 55mmHg olmasıdır.

Hiperkapnik solunum yetmezliği : PaCO2’nin > 45mmHg olmasıdır.

Kombine solunum yetmezliği : Hipoksemik hiperkapnik solunum yetmezliği ile birlikte görülür.

BAŞLANGIÇ ZAMANINA GÖRE DEĞERLENDİRME;

Akut solunum yetmezliği : Birkaç dakika veya birkaç saat içinde ortaya çıkar.

Kronik solunum yetmezliği : Birkaç gün ya da daha uzun sürede ortaya çıkar ve sinsi ve belirti vermeden seyreder.

Kronik solunum yetmezliği var iken üzerine akut solunum yetmezliği : Kronik solunum yetmezliği gelişen kişilerde araya giren enfeksiyonlar, pulmoner emboli gibi sebeplerden dolayı ani (akut) olarak solunumun kötüleşmesidir.

Doktorlar

ONLİNE RANDEVU AL

Online Randevu alabilirsiniz
WordPress Video Lightbox