Solunum Fonksiyon Testleri

Solunum Fonksiyon Testleri ile ilgili görsel sonucuSolunumla ilgili şikayeti olan hastalara solunum fonksiyon testleri (SFT) ilk uygulanması gereken yöntemdir. SFT, mevcut fonksiyon bozukluğu ve derecesini saptayarak, fonksiyon bozukluğundan sorumlu fizyopatolojik mekanizmaları aydınlatarak, ayırıcı tanıda, hastalık seyrinin takibinde, tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde rol oynar. Solunum fonksiyonunun başlıca 4 komponenti vardır. 1- Ventilasyon, 2- Difüzyon, 3- Perfüzyon, 4- Solunum kontrolü. Solunum sistemini tutan herhangi bir hastalık bu fonksiyonlardan bir veya birkaçını bozarak hastalık semptom ve bulgularına yol açar. SFT’leri, akciğer ve göğüs duvarının ventilasyon fonksiyonu ile ilgili testler, gaz değişimi ile ilgili testler ve solunum kontrolü testleri olmak üzere üçe ayrılır. Klinik uygulamada en yaygın olarak ventilasyon ve gaz değişimi ile ilgili testler kullanılır.

Doktorlar

ONLİNE RANDEVU AL

Online Randevu alabilirsiniz
WordPress Video Lightbox