Ses Teli Mikrocerrahisi

• Ses Teli Mikrocerrahisi ile ilgili görsel sonucuSes tellerinin anatomik yapısı çok güzel kurgulanmıştır. O kadar hassas bir yapıdır ki dalgalanma hareketi bozulduğu zaman değişik frekanslara çıkarken sesimiz çatlar.

Mikrolarengeal Cerrahi Mikroskopik Ses Teli Ameliyatı Nedir?

Mikrolarengeal Cerrahi, gırtlak ve ses teli lezyonlarının, cilde herhangi bir kesi uygulamaksızın, mikroskop kullanarak mikro cerrahi teknik ve yöntemlerle genel anestezi altında yapılan ameliyatıdır. Hekimler bu girişimi mikrolarengo şirurji, İngilizcesiyle “microlarengo surgery” olarak da adlandırır ve baş harfleriyle tanımlayarak kısaca MLS de derler.

Çalışma, ağızdan gırtlağa uzanan kalın çelik tüplerin içinden yapılır. Girişim, endoskop la değil, çok daha yüksek büyütme sağlayabilen ve her iki elin kullanımı olanağını veren cerrahi mikroskopla uygulanır, ancak ihtiyaç halinde endoskop la desteklenir. Larenks mikro cerrahisi için tasarlanmış özel uzun aletler, çelik tüplerin içinden ses tellerine kadar uzatılır; lezyonlara büyütülmüş görüntü altında müdahale edilir, patolojik dokular hassas çalışmayla kesilerek çıkarılır veya daha farklı cerrahi girişimler uygulanır. Kullanılan aletler genelde mikro cerrahi makas-bıçakları gibi klasik aletlerdir. İhtiyaca göre lazer, elektrokoter ve benzeri yöntemler de kullanılır.

Mikroskopik ses teli ameliyatı teknikleri, müdahale edilen lezyona göre farklılık gösterir. Ses teli nodülü, ses teli polibi, ses teli kisti ve ses teli granülasyonu bir bütün olarak mikromakas-mikrobıçak veya lazerle yerleştiği yerden kesilip çıkarılır. Reinke ödemi, ses teli oluğu ve ses teli sikatrisi patolojilerinde daha kapsamlı farklı müdahaleler uygulanır. Sakkuler kist ve larengoselde ise mikrocerrahi tekniklerin, açık cerrahi tekniklerle kombinasyonu gerekebilir.

Mikroskopik Ses Teli Ameliyatı Sonrası Nasıldır?

Mikrolarengeal Cerrahi sırası ve sonrası, şöyle özetlenebilir: Mikrolarengeal Cerrahi girişimi tamamlanınca kanama sızıntılarının kontrolü yapılır, ardından çelik tüp ve mikrocerrahi aletleri çıkarılır. Hastalar, 4-5 saat gözlemi takiben taburcu edilir. İstisnai vakalarda bir gün gözlem yeterlidir. Hastanın ameliyat sonrası süreci rahattır. Yalnız bir hafta ses istirahati uygulanır; bu yara iyileşmesinin hızlanması ve cerrahi müdahalenin başarısının garanti altına alınması için gereklidir.

Nekahat dönemini takiben cerrahi sonuçların iyileştirilmesi ve hastalık tekrarlarının önlenmesi için vaka bazında, asli-tetikleyici-zemin hazırlayıcı faktörler belirlenir ve bunların gerekleri hastalara anlatılır. Bu bağlamda sigara kesilmesi ve sigara-kirli hava ortamından kaçınılması, reflü tedavisi ve reflü önlenmesi, sesin yanlış kullanımından kaçınılması, hatalı boğaz davranışlarının engellenmesi, ihtiyaç olan vakalarda ise konuşma terapisi uygulanması konuları önemlidir.

Mikrolarengeal Cerrahi ameliyatını takipeden süreç ve hastalığın tekrarlama ihtimali, lezyona göre farklılık gösterir. Burda lezyonun oluşum mekanizması, dolayısıyla bu oluşum mekanizmasının kırılması, lezyon tekrarlarının önlenmesi açısından kritik önemdedir. Ses teli nodülü ve ses teli polibi, sesin yanlış kullanımına bağlıdır, mikro cerrahiyi takiben sesin yanlış kullanımına devamın önlenmesi gerekir. Ses teli-aritenoid granülomu, istisnai olarak görülen entübasyon sonucu gelişim dışında, reflü ve hatalı boğaz davranışlarına bağlıdır, mikro cerrahiyi takiben reflünün tedavisi ve problemli alışkanlıkların engellenmesi gerekir. İntrakordal kistlerin nedenleri müphemdir, bu nedenle eğer bir sarmal oluşmamışsa özel bir önlem almaya gerek yoktur, kistlerin tekrar oluşmaları istisnaidir.

Reinke ödemi, reflü-sigara-sesin yanlış kullanımı kombinasyonuna bağlıdır, bu nedenle mikro cerrahiyi takiben sigaranın mutlaka kesilmesi, reflünün tedavisi ve sesin yanlış kullanımının önlenmesi gereklidir. Tüm bu sık görülen nontümoral organik ses teli lezyonlu hastalarda, primer faktör olsun olmasın, sıklıkla sesin yanlış kullanımı ve hatalı boğaz davranışları da beraberce bulunur. Hastaların bunlara karşı genel anlamda uyarılmaları gerekir.

Her bir lezyonun primer nedeniyle ve oluşan sarmalle ilintili önlemlerin uygulanması, sayılan ses teli hastalıklarında tekrarların önlenmesi açısından çok önemlidir. Diğer taraftan ses teli oluğu ve ses teli nedbesi lezyonları, oluşum mekanizması nasıl olursa olsun, bu tip patolojilerin tedaviye dirençli olmasına ve dolgu maddelerinin erimesine bağlı olarak sıklıkla uygulama tekrarı ihtiyacı gösterirler.

Sakküler kist ve larengosel lezyonlarının ise istisnai olarak tekrar gelişmesi ihtimali vardır. Ses teli nontümoral organik lezyonlarında uygulanan mikrocerrahi ameliyatlar, kazanç-risk-kayıp kavramları açısından bir bütün olarak değerlendirildiğinde; ihtiyaç oluşması durumunda, hastaya minimal sıkıntı vererek hastanın yaşam kalitesini çok artıran girişimlerdir.

Doktorlar

ONLİNE RANDEVU AL

Online Randevu alabilirsiniz
WordPress Video Lightbox