Paterji Testi

Paterji Testi ile ilgili görsel sonucuPaterji Testi

Tanım
Behçet hastalığı tanısında kullanılan paterji testi, kalın uçlu bir iğne ile ön kolun yüzeysel olarak damar ve kıl bulundurmayan deri bölgesine 45 derecelik açıyla (oblik) pikür uygulanması ve bu bölgede 24-48 saat sonra gelişmesi olası papül, püstül veya papülopüstüler lezyonun değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır.
Paterji testinin negatif olması, Behçet hastalığı tanısını ortadan kaldırmaz. Pozitifliği tanıda yardımcı olmakla birlikte, duyarlılığı düşüktür. Behçet hastalığı olanların yaklaşık yarısında paterji testi pozitiftir. Özgüllüğü ise daha yüksektir (Behçet hastalığı olmayanların önemli bir bölümünde paterji testi negatiftir).
  1. Test öncesi, antiinflamatuvar ya da immünsüpresif ilaçların kesilmiş olması uygun olur.
  2. Paterji testinde yapılacak pikür sayısı konusunda uluslarası bir standart yoktur. Ancak, sayı artışı ile test pozitifliğinin artabileceği yönünde görüşler vardır. Disposable iğnelerin yeterince travma oluşturamama olasılığı nedeniyle, yukarıda anlatılan yöntemle iğnelerin küntleştirilmesi uygun olabilir.

Bölüm Doktorlarımız

ONLİNE RANDEVU AL

Online Randevu alabilirsiniz
WordPress Video Lightbox