Makoplasty Robotik Kalça Protezi Ameliyatı

Makoplasty, kalça protezi ameliyatı için geliştirilmiş, üst düzey bir teknolojidir.
Kalça protezi cerrahisinde, implant parçalarının doğru yerleştirilmesi ve hizalanması kritik önem taşır.
Makoplasty Sistemi, ameliyat öncesi üç boyutlu planlama yapma özelliğine sahiptir. İmplantların
yerleştirileceği kısımlar ve implant hareketleri bilgisayarda en doğru şekilde dijital olarak planlanır.
Sistem hastanın doğal eklem kinematiklerini belirleyip, protez parçalarının buna uygun olarak
yerleşimini yüksek duyarlılık ve doğrulukta hesaplar.Bu veriler cerraha ameliyatı en ince detayı ile
planlanma ve uygulama olanağı verir.
Cerrahın kontrolü altında RIO Robotik Kol İnteraktif Ortopedik Sistemi ile uygulanan Makoplasty total
kalça protezi yöntemi, hata payını minimuma indirirken, ameliyat sonrası iyileşme sürecinin de daha
kısa, daha ağrısız ve daha rahat olmasını sağlar.

Robotik Cerrahi ile Total Kalça Protezi Ameliyatı Nasıl Yapılır ?
Ameliyattan önce kalça ekleminin bilgisayarlı tomografi filmi çekilir. Tomografi sayesinde kalça kemik
ve eklem yapısının 3 boyutlu model görüntüleri oluşturulur. Ameliyatın hastanın anatomisine uygun
olacak şekilde planlanması için model bilgiler RIO yazılımı ile birlikte kullanılır. Bu yazılım, ameliyat
esnasında implantların pozisyonlanması ve hizalanmasının en doğru şekilde yapılmasına imkan veren
gerçek zamanlı bilgiler sağlar.
Total kalça protezi işlemlerinde, implant parçalarının doğru yerleştirilmesi ve hizalanması kritik önem
taşır. Tecrübeli bir ortopedik cerrahın bile manuel olarak implant pozisyonlarını ayarlarken bir miktar
yanılma payı bulunmaktadır. Eğer hata oranı her iki implant için de çok yüksek olursa, protezin
yerinden çıkması, hareket açıklığında azalma, bacak boy farklılığı gibi komplikasyonlar ya da mekanik
arıza oluşarak başarısızlık meydana gelebilir.
Ameliyat sırasında robotik kol ortopedik cerraha, implant yuvasının doğru hazırlanması ve
yerleştirilmesine kılavuzluk ederken, hastanın önceden yapılmış olan kinematik hesaplarının eklem
protezinin yerleştirilmesinde optimum düzeyde kullanılması için, cerraha gerçek zamanlı görsel ve
dokunsal geri bildirim sağlar. Ameliyatı cerrah gerçekleştirirken, robotik sistem cerrahın planlama
dışına çıkmasına ve hata yapmasına engel olur. Böylece cerrahın ameliyatta hastanın anatomisine
özel olacak şekilde son derece hassas ve yüksek doğrulukta işlemi başarmasını sağlayarak hata
payını en aza indirir.
Tüm protez implantlarının hastanın vücut ağırlığı, aktivite düzeyi ve şekli, kendi kemik yapısının
kalitesi ve doktorunun tavsiyelerine uyması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişen, bir beklenen
ömrü vardır. Robotik cerrahide teknik ölçümlerin yüksek doğruluk ve duyarlılıkta hesaplanıp, her
hastaya özgü olarak implantın en ideal anatomik pozisyonda yerleştirilebilmesi nedeniyle, kalça çıkığı
riskinde azalma, bacak boyunda daha fazla tutarlılık ve mekanik gevşeme riskinde belirgin azalma
sağlar. Bu durum protez ömrünün uzamasına katkıda bulunur.

Robotik Total Kalça Protezi Cerrahisinin Avantajları
• İleri düzeyde gelişmiş robotik teknoloji kullanımı,
• Yüksek çözünürlüklü, hastaya özgü görüntüleme sistemi ile ameliyat öncesi detaylı planlama olanağı
sağlaması,
•  Her hastaya özgü, tutarlı, tekrarlanabilir duyarlılıkta cerrahi işlem uygulanabilmesi,
• Daha küçük cerrahi kesi ile uygulanması,
• Doku travmasının minimum olması,
• Sağlıklı kemik stokunun korunması,
• Daha hızlı ve daha ağrısız iyileşme,
• Günlük hayata daha çabuk dönülmesi,
• Olası komplikasyon (tekrarlayan kalça çıkığı, bacak boy asimetrisi,mekanik gevşemegibi) riskinin
belirgin derecede azalması,
• Protez parçalarının yüksek doğrulukta yerleştirilmiş olması nedeni ile protezin ömrünün uzaması,
• İleri düzeyde detaylı planlama ve buna uygun cerrahi uygulama yapılmasını sağlayarak, hata riskinin
minimaliz edip, ameliyat başarı oranını yükseltir.

ONLİNE RANDEVU AL

Online Randevu alabilirsiniz
WordPress Video Lightbox