Kemik ve Yumuşak doku tümörleri tedavisi

Kemik ve Yumuşak doku tümörleri tedavisi ile ilgili görsel sonucuHastalık tablosu

Yumuşak doku sarkomları (yumuşak doku sarkomları veya kötü huylu yumuşak doku tümörleri de denilmekte) kavramı, kas dokusunda, yağ dokusunda, bağ dokusunda (bağlarda ve eklemlerde) veya sinir dokuları görülen çok çeşitli kötü huylu çok sayıda hastalığı kapsamaktadır.

Çocuklarda ve gençlerde en sık görülen yumuşak doku sarkomu rabdomiyo sarkomu (RMS)’dur. Yumuşak doku sarkomlarının çoğu, tedavi edilmezse, birkaç hafta veya ay içinde ölüme sebebiyet verebilecek şekilde hızlı büyür ve yayılırlar.↵

Görülme sıklığı

Yumuşak doku sarkomları ve nadir yumuşak doku tümörleri çocukluk ve gençlik çağındaki tüm kanser hastalıklarının yaklaşık %6,6’sını oluşturmaktadır. Sıklık bakımından merkezi sinir sistemi tümörleri, lenfomalar ve nöroblastomdan sonraçocuklarda ve gençlerde en sık görülen dördüncü solid tümörlerdir.

Almanya’da yılda yaklaşık 140 çocuk ve genç kötü huylu yumuşak doku tümörü hastalığana yeni yakalanmaktadır. Hastalık, çocuklarda en sık beş veya altı yaş öncesi görülmektedir. Hastalığa yakalanma ortalama yaşı 6’dır. Bu hastalığa erkek çocuklarda kız çocuklara oranla biraz daha fazla rastlanmaktadır (cinsiyet oranı 1,2). Ancak, çeşitli yumuşak doku sarkomlarında cinsiyet ve yaş dağılımı büyük farklılık göstermektedir.

Mikroskopik( histolojik) özellikleri ve tümör tipleri↵

Çocuklarda ve gençlerde 21 yaşına kadar görülen en sık yumuşak doku sarkomları şunlardır:

  • Rabdomiyosarkom (RMS): %57
  • Ewing sarkomlarının kemik dışı tümörleri (EES) / Periferik Primitif Nöroektodermal Tümör (pPNET)]: %10
  • Sinoviyal Sarkom (SS): %8
  • kötü huylu Periferik Sinir Kılıfı Tümörü (MPNST): %4
  • Fibrosarkom (FBM): %2
  • Leiomyosarkom (LMS): takr. %2
  • Ayrım yapılamayan Sarkom (UDS): %2

Ayrıca, başka, çok nadiren görülen, yumuşak doku sarkomları da vardır. Nispeten sık görülen rabdomiyosarkomlar mikroskopik (histolojik) farklılıklarına ve büyüme hızlarındaki farklılıklara göre “klasik embriyonel rabdomiyosarkom“ ve „alveoler rabdomiyosarkom“ olmak üzere iki alt alt gruba ayrılır. „Embriyonel“ kavramı böylece, tümörün çocuğun henüz embriyonel gelişmesi sırasında (anne karnında) oluştuğu anlamına gelmez.

ONLİNE RANDEVU AL

Online Randevu alabilirsiniz
WordPress Video Lightbox