Horlama ve Uyku Apnesi Tanı Tedavi ve Ameliyatları

pic-radiofrequency-palate

Horlama Ameliyatı

Horlama ve / veya uykuda solunum durması halinin 3 çeşidi vardır.

 • Santral tip ( beyin merkezi kaynaklı )
 • Periferik tip ( solunum yolları kaynaklı )
 • Mix-Karışık tip ( Santral ve Periferik karışımı olan)

Horlama ameliyatları solunum yolları kaynaklı ( periferik tip ) yakınmalarda yapılmaktadır. Bu yakınmalara neden olan patolojik durumların hangisi olduğuna karar verebilmek için ayrıntılı bir fizik muayene, KBB muayenesi, radyolojik tetkikler ve uyku labarotuvarı çalışmaları yapmak gerekmektedir. Bunların içerisinde bize en yararlı bilgileri uyku lab. çalışmaları vermektedir. Bu uyku lab çalışmaları için hasta bir gece boyunca uykusunda monitörize edilerek izlenir ( yeni geliştirilen sistemlerde artık hastanın labaratuvarda 24 saat tutulmasına gerek kalmamıştır, geliştirilen portatif cihazlar sayesinde hasta evinde rahatlıkla monitörize edilmektedir). Uyku sırasında nefesinin ne kadar sıklıkla, kaç saniye süre ile tutulduğu, kalp atımlarında ne gibi değişiklikler oluştuğu, kandaki oksijen ve karbondioksit gazlarının seviyeleri gibi bulgular sürekli olarak kaydedilmektedir.

 

Uyku çalışmaları sonrasında hastalığın hangi tip olduğu, periferik kökenli ise tıkanmanın hangi seviyede olduğu ve hangi ameliyatın yapılacağına karar verilmektedir.Periferik tip horlama ve / veya uykuda solunum durması hastalığında tıkanıklığın yeri burunda, yumuşak damakta, küçük dilde, bademciklerde, dil kökünde, çenede veya gırtlak girişinde olabilir.Bu hastalıkta ya solunum yollarında daralmaya neden olan kitlesel bir engel vardır (örneğin büyük bademcikler gibi) ya da küçük dil ve/veya yumuşak damak gerginliğini kaybederek kendini bırakmış ve gevşemiştir. Genellikle solunan veya dışarı verilen havanın en çok dirençle karşılaştığı bölge küçük dil, bademcik ve dil kökünün çevrelediği kesimdir, dolayısıyla ameliyatlar genellikle bu bölgelere yönelik olarak yapılmaktadır.

Hastalığın ciddiyetine göre yapılan ameliyatlar iki ana gurup altında toplanır

 • 1.gurup: Hafif ve orta şiddetli vakalarda yapılan ameliyatlardır.
 • 2.gurup: Ağır vakalarda yapılan ameliyatlardır.

Horlama ameliyatları bayıltmadan (lokal) veya narkozla (genel) yapılabilir. Basit işlemlerde örneğin burun etinin koter veya radyofrekans dalgaları ile küçültülmesi gibi işlemlerde lokal anestezi tercih edilirken, küçük dil, bademcik ve yumuşak damağa müdahale edilen UPPP ameliyatında genel anestezi tercih edilmektedir.

Bu ameliyatlarda hastalar en çok ameliyat sonrasında boğaz, geniz ve kulaklarında hissettikleri şiddetli ağrılardan şikayet ederler. Hastaların sahip oldukları ağrı eşiğine göre basit ağrı kesicilerden tutun da narkotik ağrı kesicilere kadar (örneğin morfin veya benzerleri) çeşitli ağrı kesiciler kullanılarak bu rahatsızlık giderilmeye çalışılır.

Horlamada uyguladığımız ameliyatları şu şekilde sıralayabiliriz

 • Burun kemiği eğriliği ameliyatı (bkz.)
 • Burun eti küçültme ameliyatı (bkz.)
 • Bademcik ve geniz eti ameliyatı (bkz.)
 • Küçük dile radyofrekans dalgaları uygulayarak zamanla küçülmesini sağlama ameliyatı (Somnoplasti)
 • UPPP ameliyatı: Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Bu ameliyatta küçük dil kesilir, yumuşak damağın bir kısmı çıkarılır ve bademcikler alınır.
 • Lazer yardımlı UPP ( LAUPP ) ameliyatı: Bu yöntemi kliniğimizde biz de uygulamaktayız. Operasyonun kansız oluşu, hızlı iyileşme, enfeksiyon riskinin az olması ve ameliyat sonrası görülen boğaz ağrısı yakınmalarının diğer yöntemlere nazaran daha az oluşu en önemli avantajlarıdır.
 • İlaç injeksiyonuyla damak gerilmesi (injection snoreplasty) girişiminde damak dokusu içine dokuları sertleştirenbir ilaç verilir. Radyofrekans yöntemiyle hemen hemen aynı sonuçları veren bu yöntemin avantajı daha kolay ve ucuz olmasıdır.
 • Pillar damak implantı: En son olarak geliştirilen yöntemlerden biridir. Bu teknikle damak içerisine doku ile uyumlu bir maddeden yapılan 3 adet çubuk yerleştirilerek damağın geriye düşmesi engellenir ve ve aşırı hareketleri azaltılır. Damağa konulan bu çubuklar 6-7 hafta içerisinde doku ile bütünleşerek etkisini göstermeye başlar. Bu girişimden sonra hasta rahatsızlığı en alt düzeydedir. Sadece bir kez uygulanmasının yeterli olması da büyük avantajdır. Uygulanması basit, hasta için daha az zahmetli ve sonuçlarının hem basit horlama hem de uyku apnesi hastalarında iyi olması ve etkinin uzun dönemde de davam etmesi yanında diğer tekniklere göre gerektiğinde çıkartılarak eski haline dönüştürülebilme olanağının olması avantajlarıdır. Görünmeyecek ve konuşurken, yutkunurken düşmeyecek şekilde tasarımlanmıştır. Bir çok hasta aktivitelerine ve diyetlerine aynı günde devam etmektedir.
 • Dil köküne yakın bölgede orta hatta baklava dilimi şeklinde tıkanıklığa yol açan dil kökü dokusunun çıkarılması ameliyatı ( ağır vakalarda tercih edilir, hasta ameliyat sonrasında solunum açısından sıkışmasın diye, ameliyat öncesi boğaza geçici delik açılır)
 • Çene kemiklerinin öne doğru ilerletilmesi ameliyatı
 • Dilin altındaki kasların çene altındaki kemiğe asılması ameliyatı (böylelikle dil geriye doğru kaçmaz)
 • Boğazda soluk borusuna kalıcı delik açmak ( trakeotomi ) en kesin çözümdür.

Sonuç Olarak

Horlamanın tipine ve de soluk durması olayının özelliklerine göre hangi ameliyatın yapılacağına doktorunuz karar verecektir. Bir saatlik uykuda ortaya çıkan soluk durma sayısı 5-15 ise hafif, 15-30 ise orta ve 30’dan fazlaysa ileri derecede hastalıktan bahsedilir. Ameliyat uygun görülmeyen ya da ameliyat olmak istemeyen hastalara CPAP cihazı önerilir.

Doktorlar

ONLİNE RANDEVU AL

Online Randevu alabilirsiniz
WordPress Video Lightbox