Gebe Muayenesi

Gebe Muayenesi

Kadın, menstruasyon gecikmesi ile gebelikten şüphelendiği an, doktora başvurmalıdır.İlk defa kontrole gelen annede, pelvik muayene ile laboratuvar testlerinide içeren tam bir fizik muayene ile birlikte kapsamlı anamnez alınır.Gebelik muayeneleri 7.aya kadar 4 haftada bir, 7.-8.aylarda 2 haftada bir, 9. Aydan doğuma kadar ise haftada bir yapılmalıdır.

Anamnez Alınması : Gebelik anamnezi, kadının sosyal, ailevi, kişisel ve doğumlarına ait öyküyü içerir.

Genel Anamnez : Genel anamnezde anne adayından şu bilgiler alınır.

A. Ailenin sosyo-ekonomik durumu : Zor koşullar, bilgisizlik, fakirlik ve kötü alışkanlıklar gebeliği ve doğumu etkileyebilir.Ailenin sosyo-ekonomik durumuyla ilgili şu bilgiler alınır.Eğitim düzeyi-Annenin çalışma durumu-Ailenin gelir durumu-Sigara alkol bağımlılığı

B. Ailevi Anamnez : Herediter hastalıklar-Tüberküloz ve diabet-çoğul gebelikler öğrenilir.

C. Kişisel Anamnez : Gebenin yaşı (18 yaşından küçük ve 35 yaşından büyük gebeler riskli kabul edilir)-Evlilik süresi-Önceden geçirdiği hastalıklar (diabet, böbrek ve kalp hastalıkları, cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıklar, romatizma ) öğrenilir-Jinekolojik infeksiyonlar-Önceden geçirdiği ameliyatlar

Doğum Anamnezi : Daha önceki gebelik ve doğumları kapsar.Anneden alınan bilgiler şimdiki gebeliği ve doğum için önemli ipuçları verir.Gebelik sayısı-Abortus sayısı ve nedeni-Yaşayan çocuk sayısı-Ölü doğum sayısı ve nedeni-Erken doğum sayısı ve nedeni-Önceki doğum ve gebeliklerin sonucu-Doğumların nasıl yapıldığı, süresi, doğum sonu kanama olup olmadığı. Gebeliğinde tıbbi sorunlarının olup olup olmadığı çoğul gebelik öyküsü.

FİZİKSEL MUAYENE

İlk doğum öncesi kontrolde anamnez alındıktan sonra fiziksel muayene yapılır. Bu muayene ile ana ve çocuk sağlığını tehlikeye düşürecek her türlü patolojik bulgular saptanmalıdır. Fiziksel muayene bir plan içinde yapılmalıdır.Hayati bulgulara (vücut ısısı, nabız, solunum,kan basıncı) bakılır.Gebelik öncesi Hipertansiyon problemi olup olmadığı bilinmelidir.Vücut ağırlığı boy uzunluğu ölçülür.Gebelik boyunca 9-12 kg alınmalıdır.Göz, boyun, ağız, diş, meme muayenesi yapılır.Ekstremitelerin muayenesi ödem, varis kontrolü yapılır.

Laboratuvar tetkikleri yapılır.Bu tahliller ilk ve daha sonraki kontrollerde düzenli olarak yapılır.Bu tahliller:

İdrarda : Albüminüri-Glikozüri

Kanda : Hemoglobin-Hematokrit-Rh faktörü

Ek Muayeneler : Diabet şüphesi varsa özel testler-Kalp hastası ise EKG ve tetkikler-Sık düşük ve ölü doğumlarda Serviks yetmezliği ve hormon dozajları araştırılır-Üriner Sistem infeksiyonu varsa idrar kültürü ve ek testler yapılmalıdır.

Uterusun gebelik ayına göre büyümesi uterus içindeki fetüsün pozisyonu, prezentasyonu ve pelvisin durumunu, çocuğun canlı olup olmadığını anlamak için gebelik muayenesi yapılmaktadır.

Vajinal Muayene : Gebelikte ilk aylarda gebeliği teşhis etmek, son aylarda ise pelvis iç ölçülerini anlamak yapılır.

Abdominal Muayene : 4. aydan sonra gebeler karın üzerine muayene edilirler. Abdominal gebelik muayenesinde sırasıyla şu işlemler yapılır.

Gözle Muayene : Ayakta ve yatar durumda karnın şekline bakılır. Sivri karın pelvis darlığını, sarkık karın ise pelvis-baş uyuşmazlığını gösterir.

Elle Muayene : Leopold manevraları uygulanır.

1. Leopold Manevrası : Fundusun yüksekliği belirlenerek gebelik haftası bulunur. 4. Ayda pubis üzerinde yükselmeye başlar. 5. Ayda göbek simfisiz pubis arasında, 6. Ayda göbek hizasında, 7. Ayda göbek ile sternum arasında, 8. Ayda sternumun 4 parmak altında, 9. Ayda sternuma dayanır. Doğuma yakın zamanda ise sternumun 2 parmak altına iner.

2. Leopold Manevrası : Çocuk sırtı ve küçük kısımların yerini saptamak için karnın yanları muayene yapılır. Bu muayene ile bebeğin duruşu tayin edilir.

3. Leopold Manevrası : Gelen kısmın baş yada makat olup olmadığı belirlenir.

4. Leopold Manevrası : Önde gelen kısmın pelvise ne kadar girdiğini anlamak için yapılır.

 

ONLİNE RANDEVU AL

Online Randevu alabilirsiniz
WordPress Video Lightbox