Excimer Lazer Wavefront Ünitesi

EXCIMER LASER ile ilgili görsel sonucuEXCIMER LASER
Excimer Laser nedir?
Excimer Laser, Arf gazı kullanılarak 193nm dalga boyunda ultraviyole ışık üreten ve korneada yapılması gereken düzeltmeye göre ışını kontrol eden, içinde gelişmiş bir bilgisayar bulunan laser cihazıdır. Excimer, Excited dimer (uyarılmış atom çifti) kelimelerinin baş ve son kısımlarından türetilmiştir.
Excimer Laser kırma kusurlarını nasıl tedavi eder?
Excimer lazer pratik olarak dokuyu yakmaz ancak moleküller arası bağları parçalar. Excimer lazer cerrahisindeki hedefi ön kornea yüzeyinden bir miktar dokuyu çıkarmaktır. Soğuk bir ışık olması, dolayısıyla çevre dokulara zarar vermemesi Excimer laseri kornea cerrahisi için çok uygun kılar. Bu laser kornea hücreleri arasındaki moleküler bağları kopararak yani dokuyu tozlaştırarak korneaya şekil verir. Üretilen ışığın özelliği, üzerine düştüğü yerdeki kornea dokusunun molekülleri arasındaki karbon bağlarını çözerek istenilen bölgede ve miktarda dokuyu ortadan kaldırmak suretiyle korneaya yeni şekil vermesidir. Bu sayede gözlük takmayı gerektiren korneadaki şekil bozukluğu ortadan kalktığından, kişi gözlük veya lens kullanmadan net bir görüş elde eder.

Excimer laserin korneaya her bir dokunuşunda 0.25 mikron (insan saç telinin kalınlığının 400 de biri) doku traşlanır. Excimer laser ışını öyle hassastır ki bir saç telini delmek için yüzlerce atıma gerek vardır. Tedavi sırasında laser ışığının yönü, odak noktası, yoğunluğu ve salınımı bilgisayar ve doktor tarafından çok hassas bir şekilde kontrol edilir.

Excimer Laser ile tedavi edilen hastalıklar nelerdir?
Excimer Laser-LASIK yöntemiyle; miyopi (uzağı görememe), hipermetropi (yakını görememe) ve astigmatizma (net görememe) gibi gözdeki kırılma kusurları tedavi edilir.

Excimer Laser’ın popüler hale gelmesinin nedenleri nelerdir?
Excimer Laser ile miyop – hipermetrop – astigmat gibi kırma kusurlarının tedavisi, kuralları ve sonuçları belli olan güvenilir bir yöntem olarak tıp dünyasındaki yerini almıştır. 1980’li yıllardan bu yana milyonlarca kişi bu yöntemle tedavi olarak, sosyal, mesleki ve sportif alanlarda gözlük ve kontakt lens kullanımına bağlı yaşamış oldukları kısıtlamalardan kurtulmuştur.,

WAVEFRONT
Wavefront uygulamalı LASIK, görmeyi düzeltmek amacıyla, korneayı kişiye özel biçimde düzelten LASIK tekniğidir. Uygun adaylarda wavefront uygulamalı LASIK, standart LASIK tedavisinden daha iyi sonuç sağlayabilir.
Wavefront teknolojisi gözün optik sistemindeki bütün ışınların bir noktaya toplanmamasını ve eğrilmesini ölçer. Matematiksel olarak tanımlar. Bu bilgiyi Allegretto gibi küçük nokta tarayıcılı bir lazere aktarmak korneayı kişiye özel şekilde biçimlendirmeyi sağlar. Wavefront eşlikli LASIK standart LASIK’ten farklı olarak yüksek dereceli kusurları da düzeltmektedir.
Solda sferik kusurlu bir gözün wavefront haritası, sağda ise bu kusurların görüntü netliğini nasıl bozduğu izlenmektedir. Gözlük veya kontakt lens ile düzeltilemeyen gece kamaşmaları, haleler, görme kalitesi bozukluğu gibi problemleri olan hastalarda wavefront teknolojisi daha başarılı olmaktadır.

LASIK ÖNCESİ AŞAMALAR
Muayene ve İncelemeler
* Ayrıntılı göz muayenesi.
– Gözlüklü ve gözlüksüz görme düzeyleri
– Göz numaraları belirlenmesi
– Biyomikroskopi incelemesi
– Göz içi basınç ölçümü
– Gözdibi (retina) incelemesi
* Kornea haritası
* Görüş kusurlarını ölçen sistem
* Pakimetri (Kornea Kalınlığı Ölçümü)
* Pupillometri (Gündüz ve Gece Gözbebeği Büyüklüğü Ölçümü)
* Muayene ve incelemeler sonrası doktorunuz size gözlerinizin lazer operasyonuna uygun olup olmadığını söyleyecektir.
* Bu muayene öncesinde sert ve gaz geçirgen lenslerin 2 hafta, yumuşak lenslerin 5 gün önce hiç takılmamak üzere çıkarılması gereklidir.
* Bazı hastalıklarda LASIK sakıncalıdır. Doktorunuz sizi muayene ederken bu konularda bilgi verecektir. Özel bir hastalığınız veya kullandığınız ilacınız varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
* LASIK tedavisi sonrasında gözlükle veya kontakt lensle en iyi olduğunuz görme durumuna geleceksiniz. Lazer tedavisi gözlüğün veya kontakt lensin yerini alacaktır. Lazer tedavisi gözün kırma kusurlarını (miyop, astigmat ve hipermetrop) düzeltir; diğer göz hastalıkları için uygun bir tedavi yöntemi değildir.

LASIK Operasyonu Uygulaması

* Göze uyuşturucu damla damlatılır.
* Gerekli sterilizasyon sağlandıktan sonra mikrokeratom adı verilen otomatik cihazla gözün en üst saydam tabakası olan korneada flep (kapakçık) oluşturulur.
* Lazer ile korneanın flebin altında kalan kısmına bilgisayarlı lazer cihazı eşliğinde yeni bir şekil verilir.
* Kapak yerine kapatılır.
* Her göz için operasyon süresi 5 dakika olup 25-30 saniyesi lazerle ilgidir.
* Hasta bu işlemler esnasında ağrı duymaz sadece dokunulduğunu hisseder.
* Her iki göz aynı gün opere edilir.

Birinci Adım: Özel bir aletle hastanın gözünü kırpmayacak şekilde hazırlanmasından sonra mikrokeratom adlı alet gözün yüzeyinde başlangıç kesi noktasına yerleştirilir. Bu aletin otomatik hareketi gözün yüzeyinden 160 mikron kalınlığında ince bir tabakayı (“flep” diye adlandırılır) kaldıracak şekilde hazırlanmıştır.

İkinci Adım: Flep son noktasında kesilmemiş bir parça ile menteşeli gibi hazırlandıktan sonra nazik bir şekilde, özel bir alet yardımıyla kaldırılır. Altta kalan yüzey incelenir ve temizlenip kurulandıktan sonra lazer uygulamasına hazır hale getirilir.

Üçüncü Adım: Lazer tüm bu işlemler başlamadan önce hastanın gözündeki numaraya göre hazırlanmıştır. Flep kaldırıldıktan ve yüzey kurulandıktan sonra lazer çalıştırılır. Hastaya cihazın içindeki yeşil ışığa bakması söylenir.
Lazer vuruşları sırasında hastanın gözünü oynatması çok önemli değildir.
Çünkü lazer bu göz hareketlerini yakalayacak şekilde tasarlanmıştır.
Lazer bir süre kendi bilgisayar sistemi ile gözün numarasını yok edecek
şekilde çalışır ve işlem sona erer. Cerrah, bir ayak pedalı ile istediği
zaman lazer vuruşlarını kontrol edebilir.

Dördüncü Adım: İşlem bittikten sonra flep nazik bır şekilde doğal yerine yerleştirilir. Flep birkaç dakika içinde eski yerine yapışır. Herhangi bir dikiş veya yapıştırma maddesine gereksinme yoktur. Artık bundan sonraki ölçümlerde gözde miyopi, hipermetropi veya astigmata rastlanmayacaktır.
LASIK Operasyonu Sonrası
* Tedavi sonrası gözlerin kapatılmasına gerek yoktur.
* Operasyondan 10-15 dakika sonra gözler kontrol edilir. Verilen göz damlalarına 1 saat sonra başlanması önerildikten sonra hasta, evine gönderilir.
* İlk 24 saat süresince tedavi edilen gözle oynanmaması ve banyo yapılmaması tercih edilir. 24 saat sonra normal yaşantınıza dönebilirsiniz.
* İlk birkaç saat hafif bir batma hissi ve sulanma şikayeti normaldir.
* Hastalarımız ertesi gün, birinci ay ve üçüncü ayda kontrole gelirler.
* Elde edilen yeni göz numarası üçüncü aydan itibaren artık ya çok az değişecek ya da hiç değişmeyecektir.
* LASIK tedavisinde en önemli komplikasyon yeterli düzeltme yapılamamasıdır. Bu durum 6 ay ile 1 yıl sonra tekrar LASIK tedavisi uygulanarak düzeltilebilir. Uygun gözlerde tedavinin bu şekilde tekrarlanmasında sakınca yoktur.
* Yakın gözlüğü takmak 40-45 yaşın üstündeki kişilerde fizyolojik, doğal bir durumdur. Bu nedenle, doğru uygulanmış bir LASIK tedavisi sonrası 40 yaş ve üstündeki kişiler doğal olarak sadece okurken yakın gözlüğü takmaya devam ederler veya yakın gözlüğü takmamaya başlarlar. 40 yaş ve üzerinde hastaların bu konu hakkında doktorundan bilgi alması önerilir.
Operasyon Sonrası Neler Yapabilirsiniz?
24 saat sonra, günlük yaşantınıza ve işinize geri dönebilirsiniz.
Yıkanma
Kontrol sonrası herhangi bir komplikasyon yoksa duş alabilirsiniz.

Araba Kullanma
Ertesi gün kontrol sonrası, araba kullanabilirsiniz.

Ağır Egzersiz
1 hafta sonra yapabilirsiniz.

Yüzme
1 hafta sonra yüzebilir, 6 hafta sonra dalabilirsiniz.

Makyaj
48 saat sonra uygulayabilirsiniz.

Kimler LASIK Olabilir?

* On sekiz yaşını doldurmuş olanlar,
* Göz numarası miyoplarda 15, hipermetrop ve astigmatlarda 6-7 numaraya kadar olanlar,
* Son 1 yıl içinde göz numaraları değişmemiş veya çok az değişmiş olanlar,
* Göz muayenesi ve incelemeler sonucunda göz yapısı uygun kişiler LASIK olabilirler.

LASIK’ in Avantajları

* Dünyada refraktif cerrahi için tercih edilen yöntemdir.
* Bu ameliyat sonrasında hastanede kalmanız gerekmez.
* Görme keskinliği operasyondan sonra birkaç saat içinde artar.
* Kalıcı bir yöntemdir. 3. aydan sonra elde edilen sonuç kalıcıdır.
* Geniş bir tedavi uygulama aralığı mevcuttur.

Lazer için Uygunluk Testi

LASIK ameliyatı uygulanıp uygulanamayacağına karar verilirken kırma kusuru miktarı, kornea kalınlığı ve topografisinin uygun olması yanında sistemik hastalıkların da değerlendirilmesi gereklidir.

Bölüm Doktorlarımız

ONLİNE RANDEVU AL

Online Randevu alabilirsiniz
WordPress Video Lightbox