Cerrahi ve Dahili Yoğun Bakım Hizmetleri- Reanimasyon

yoğun bakımCERRAHİ VE DAHİLİ YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ- REANİMASYON

Halkımızın arasında “Yoğun Bakım Ünitesi” olarak bilinen servisler, çeşitli hastanelerde kullanım şekline göre “Reanimasyon Servisi”, “Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi”, “Erişkin Yoğun Bakım Ünitesi” gibi isimlerle de anılmaktadır. Hastaya yaklaşım olarak birbirlerinden farklı değillerdir.

Yoğun bakım ünitesi tüm kritik hastalara sağladığı yaşamsal destek nedeniyle toplam sağlık hizmeti içinde çok önemli bir yere sahiptir. İleri teknolojinin de katkılarıyla, son yıllarda yoğun bakım hizmeti büyük gelişmeler göstermiştir. Toplumların ortalama yaşam sürelerindeki gelişmeler de yoğun bakım ünitelerindeki bu verimli gelişmelerin katkısı büyüktür.

Yoğun bakım hizmeti çok yönlü bir ekip çalışmasıyla mümkündür. Tüm cerrahi ve dahili dalların, son derece gelişmiş teknolojiye sahip laboratuvarın ve görüntüleme (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, ultrasonografi v. b.) merkezinin 24 saat süreyle desteği olmaksızın yoğun bakım ünitesinde etkin ve kaliteli yaşamsal destek ve tedavi sağlanması mümkün değildir.

Gerektiğinde herhangi bir saatte hastamızın tüm laboratuvar tetkikleri yapılabildiği gibi, tüm görüntüleme teknikleri (BT/bilgisayarlı tomografi, MR/manyetik rezonans, dijital röntgen, ultrasonografi v.b.) uygulanabilmektedir.

Bölüm Doktorlarımız

ONLİNE RANDEVU AL

Online Randevu alabilirsiniz
WordPress Video Lightbox